אספנות של כלי קרמיקה הונגרים מתוצרת: זולנאי (Zsolnay -Pécs)


 
 
 
 
 
  
למכירה כלים ופסלים הונגרים מתוצרת 'זולנאי' (Zsolnay - Pécs) בגלריה אגוזי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 אספנות של כלי קרמיקה הונגרים מתוצרת: זולנאי (Zsolnay -Pécs)