לימודי שמאות אומנות - קורסים על הערכה ושמאות של אומנות ועתיקות


 
 
 
מחפשים קורס אומנות?
 
על פי רוב מי שיבצע הערכת שמאות ליצירות אומנות, חפצים עתיקים ואוספים שונים, יהיה שמאי רכוש ללא התמחות מיוחדת בהערכת אומנות ועתיקות אלה מעריך כללי העוסק בכל ההיבטים של הטיפול בנזקים ברכוש בייתי בהתאם לפוליסת הביטוח המצויה ברשות המבוטח. או שהוא אמור לאמוד את הנזק שנגרם (או ירידת ערך) ליצירת אומנות או חפץ אומנות עתיק.
מרבית  השמאים אינם מומחים לאומנות, ומרביתם עוסקים עצמאיים בתחום הביטוח, הנותנים את שירותיהם לקהל הרחב או ל חברות ביטוח וחברות שמאות.
לצערי כיום, ואני כותב זאת בדם ליבי, החוק הישראלי פרוץ לחלוטין ואינו מחייב שמאים ברישוי (למעט שמאי רכב ומקרקעין). לכאורה, יכול אדם להיות שמאי אומנות גם ללא הכשרה או נסיון מתבקש. אולם, מורכבות המקצוע, הידע הרב הנדרש משמאי בתחום האומנות ובתחום העתיקות והתכשיטים, הם כאלה שלא יתאפשר לאדם שלא מגיע ממרכז העשייה בתחום, לעסוק במקצוע ללא הכשרה מסודרת או לכל הפחות מבסיס שניתן לקבל מקורסים ללימודי שמאות אומנות שזה המינימום ההכרחי לדעתי. סביר גם שללא רקע לימודי מתאים (תולדות האומנות או קורסי הערכת אומנות) לא יוכל אדם לקבל עבודות מחברת ביטוח או להתקבל לעבודה במשרדי שמאים ולערוך הערכות לצרכי ביטוח של תכולות ואוספני אומנות.
אני תקווה שאיגוד שמאי הביטוח בישראל יפעל לחקיקה בנושא, אשר תחייב הכשרה מקצועית ורישוי מסודר של שמאי הרכוש והשמאים לנזקי אומנות ובכך תקבע אמות מידה אחידות לכל העוסקים בתחום הזה כיום.
 
 
 
 
רוצים ללמוד אמנות?
 
 
 
 
 
 
 לימודי שמאות אומנות, רוצה להיות שמאי המתמחה בשמאות של עתיקות, תכשיטים עתיקים ויצירות אומנות?
 
 
 
 
 
  
לימודי שמאות אומנות - קורסים על הערכה ושמאות של אומנות ועתיקות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רוצה להיות שמאי יצירות אומנות, קורס שמאות אמנות וענתיקות?