מהי המטרה של הקורס בהנחיית יריב אגוזי להערכת אמנות ושמאות של עתיקות


 
 
 
מהי המטרה של הקורס בהנחיית יריב אגוזי להערכת אמנות ושמאות של פרטי אספנות וחפצים עתיקים?
 

מטרתו של קורס הערכת ושמאות חפצים עתיקים היא לתת בידי תלמידי הקורס כלים מקצועיים ושימושיים לחקור חפצים ישנים ועתיקים, הן מבחינת המקור וארץ היצור, התקופה בה נוצרו, זיהוי השיוך התקופתי או הסגנוני, הכרת המעצבים, האמנים והיצרנים החשובים, וכמובן זיהוי טכניקות וחומרים בהם השתמשו ליצור ולעטר חפצים אלה, בקורס מוענקים לתלמידים מכלול הכלים הדרושים לצורך ביצוע תמחור והערכה נכונה הן אמנותית והן כספית של הפריטים העתיקים, פריטים שכמותם ניתן למצוא באוספים פרטיים, בחמויות לעתיקות, בשווקי פשפשים ובבתי מכירות פומביות בארץ ובחו"ל. הקורס יחשוף את הסטודנטים לאופן בו מתבצעת ההערכה, החל מהטיפול הנכון בחפץ, שימורו, המחקר עליו, מקורות המידע, וזיהוי נכון, לרבות זיהוי זיופים, חיקויים או העתקים מאוחרים, כיצד בודקים דברים אלה וכיצד מזהים מקוריות ואיתה את ערכו האמיתי של החפץ המדובר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 למידע נוסף אודות הקורס הבא: מומלץ לפנות למייל של יריב אגוזי: egoziart@gmail.com