יצירות וחפצים עתיקים ומכירתם במכירות פומביות


 
 
יריב אגוזי הנו מומחה לשמאות ולהערכה של אוספי אומנות, יצירות וחפצים עתיקים ומכירתם במכירות פומביות, לכל המרבה במחיר במכירות פומביות: 054-7626439