מומחה להערכה ושמאות של חפצי אמנות איסלאמים עתיקים - יריב אגוזי


 
 
 
מומחה להערכה ושמאות של חפצי אמנות אסלאמית עתיקה - יריב אגוזי 
 
 
 
 
 
 
 
 
אם יש לכם חיבה לאמנות האסלאם? או שאתם אספנים או יורשים של חפצים עתיקים ממדינות האיסלם השונות - יריב אגוזי הנו מעריך מומחה לחפצי אמנות איסלמיים ישנים ועתיקים 054-7626439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מומחה להערכה ושמאות של חפצי אמנות איסלאמים עתיקים - יריב אגוזי 054-7626439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יריב אגוזי מומחה למכירת חפצי אומנות אסלאמית עתיקים במכירות פומביות לאספנים ולסוחרים מהארץ ומרחבי העולם 054-7626439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
למכירה פריטים מעיזבונו של אספן המתמחה באמנות אסלאמית 
 
 
 
 
 
 
למכירה מאוספים פרטיים בישראל חפצי אמנות אסלאמית 
 
 
 
 
 
 
אמנות האסלאם