חמישה מאפיינים בולטים של סגנון הארט נובו


 בפריט הבא יש לפחות חמישה מאפיינים בולטים של סגנון הארט נובו שפרח בסביבות שנת 1900 - יודעים מהם?
 
 
 
 
 
 
 
 
1. טוב, נתחיל מהמוטיב הקל והבולט ביותר - מוטיב העטלף, בסגנון הארט נובו היה שימוש רב בדמות של עטלפים, כהתרסה על כל בעלי החיים האצילים בהם נהגו אמנים להשתמש עד לסגנון פורץ הדרך והמתריס הזה כגון: סוסים, אריות, טווסים, ציפורי גן עדן, ברבורים ועוד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. המוטיב השני הוא ידיות אחיזה המפוסלות בצורת ענפים וחלקי צמחים, גם בשעון הזה הידיות נראות כמו ענפים שבקצה כל ידית (ענף) יש עיטורי בלט על גוף השעון (בחזיתו) בצורת פרחים או עלים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. המוטיב השלישי ואולי המובהק ביותר הוא מוטיב 'קו צליפת השוט' המשורטט על כל חזית השעון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. מוטיב מובהק נוסף של סגנון הארט נובו הוא מוטיב הלילה הנמצא בחלקה התחתון של החזית (ירח, כוכבים ועננים מסוגננים)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. המוטיה החמישי הוא מוטיב שהיה מאד פופולרי בתקופת סגנון האט נובו והוא 'יער פנוראמי' או 'מבט דרך עצי יער' הנמצא בחלקה התחתון של החזית