לאספנים - מפה עתיקה ומקורית מהמאה ה-18 של ארץ ישראל


 
 
רק במקצוע שלי אפשר למצוא בין החפצים של זקנה שנפטרה בירושלים מפה מהמאה ה-18 של ארץ ישראל...... לאספני מפות עתיקות - מפה עתיקה מהמאה ה-18 של ארץ ישראל (פלסטינה): 'Palaestinae in XII tribus divisae plane nova et ad textum Sacrum accommodatior descriptio' מתוך הספר: 'Atlas portatilis', שנדפס על ידי: 'Christoph Weigel' בנירנברג בשנת 1739, צביעה מאוחרת מהמאה ה-19, מידות: 19X15 ס"מ.