ללמוד להסתכל מקרוב על חפצי אמנות עתיקים - קורס חדש


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ללמוד להסתכל מקרוב על חפצי אמנות עתיקים - קורס חדש בהנחיית מומחה האמנות הוותיק יריב אגוזי