צילומים עתיקים מקוריים חתומים: קובץ, א. ירושלים וקריקוריאן סטודיו


 
 
 
 
 
למכירה בבית המכירות של יריב אגוזי צילומים עתיקים מקוריים חתומים: קובץ, א. (צלם) ירושלים / A. Kovatch Jerusalem וצילומים עתיקים נוספים של הצלם קריקוריאן סטודיו לצילום בירושלים  'G. Krikorian Photographer Jerusalem
 
 
 
 
 
 
 
 
לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חתימה של הצלם עצמו בעיפרון - 'G. Krikorian Photographer Jerusalem' קריקוריאן סטודיו לצילום בירושלים), מידות הצילום עצמו: 29X22 ס"מ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חותמת: א. קובץ ירושלים / A. Kovatch Jerusalem, מידות הצילום עצמו: 12X17 ס"מ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חותמת: 'G. Krikorian Photographer Jerusalem' (קריקוריאן (סטודיו לצילום בירושלים), מידות הצילום עצמו: 17X12 ס"מ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חותמת: א. קובץ ירושלים / A. Kovatch Jerusalem, מידות הצילום עצמו: 17X23.5 ס"מ. (פגם לפספרטו / מצולם)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חתימה של הצלם עצמו בעיפרון - 'G. Krikorian Photographer Jerusalem' קריקוריאן סטודיו לצילום בירושלים), מידות הצילום עצמו: 29X23 ס"מ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חותמת: 'G. Krikorian Photographer Jerusalem' (קריקוריאן (סטודיו לצילום בירושלים), מידות הצילום עצמו: 23X14.5 ס"מ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאספני צילומים עתיקים מראשית ההתיישבות בפלסטינה וארץ ישראל - צילום עתיק מקורי נושא חותמת: א. קובץ ירושלים / A. Kovatch Jerusalem, מידות הצילום עצמו: 12X17 ס"מ.