קיבלתם חפצי כסף עתיקים בירושה? פנו להערכת כלי כסף ויודאיקה ממומחה לפנ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קיבלתם חפצי כסף עתיקים בירושה? פנו להערכת כלי כסף ויודאיקה ממומחה לפני מכירתם במכירה פומבית לכל המרבה במחיר - יריב אגוזי (ווטסאפ): 054-7626439
 
 
 
 
 
 
 
הערכת כלי כסף עתיקים
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת שווי כלי כסף
 
 
הערכת שווי עתיקות מכסף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יריב אגוזי (ווטסאפ) 054-7626439