חפצים עתיקים מקרמיקה בצבעי כחול לבן - יריב אגוזי מכירות פומביות


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חפצים עתיקים מקרמיקה בצבעי כחול לבן - יריב אגוזי מכירות פומביות