VERTUMNUS & POMONA - תצריב צרפתי עתיק מהמאה ה18 (משנת 1780 בקירוב)


 
 
 VERTUMNUS & POMONA - תצריב צרפתי עתיק מהמאה ה18 (משנת 1780 בקירוב) המתאר את ורטומנוס מערים על פומונה כשהוא בצורת אישה זקנה -
 
התצריב נחרט על ידי התחריטאי JACQUES CHEREAU (צרפתי, 1688-1776) על פי ציור ידוע של הצייר FRANÇOIS MAROT (צייר צרפתי, 1666-1719), ונדפס בפריס בשנת 1780 כחלק מה: 'מטמורפוזות של אובידיוס' (*מטמורפוזות הוא שיר אפי בן חמישה-עשר חלקים פרי עטו של המשורר הרומאי אובידיוס שנשלם בשנת 8 לספירה)
 
 
במיתולוגיה הרומית ורטומנוס (Vertumnus) היה אל עונות השנה, השינוי העונתי וגדילת הצמחים כמו גם של הגנים ועצי הפרי. הוא היה מסוגל לשנות צורה כרצונו, והוא השתמש בכוח הזה והפך עצמו לאישה זקנה ובכך הצליח להערים על פומונה (אלת השפע והפרי) ושיכנע אותה להכניסה אל תוך הבוסתן שלה וסיפר לה (בתור האישה הזקנה) על הסכנה בדחיית מחזרים.