יריב אגוזי - מומחה לחפצי אמנות אסלאמיים עתיקים מנחושת


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יריב אגוזי - מומחה לחפצי אמנות אסלאמיים עתיקים מנחושת (כלי נחושת פרסיים עתיקים) 054-7626439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 יריב אגוזי - מומחה לחפצי אמנות אסלאמיים עתיקים מנחושת (כלי נחושת פרסיים עתיקים) 054-7626439