ללמוד להעריך מקצועית, אמנותית וכספית חפצים עתיקים ויצירות אמנות - קורס


ללמוד להעריך מקצועית, אמנותית וכספית חפצים עתיקים ויצירות אמנות - קורס מקיף ומקצועי בהנחיית מומחה האמנות הוותיק יריב אגוזי 054-7626439 (ווטסאפ)