שמאות אמנות ולימודי הערכת אמנות, עתיקות, אוספים ויצירות, בקורס הכי מקי


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שמאות אמנות ולימודי הערכת אמנות עתיקות, אוספים ויצירות, בקורס הכי מקיף והכי מקצועי בישראל – הקורס בהנחיית המומחה הוותיק יריב אגוזי 054-7626439