צלחת נוי סינית ישנה עשויה לכה מסוג 'Red Cinnabar'

מספר ברקוד#234823132

צלחת נוי סינית ישנה עשויה לכה מסוג 'Red Cinnabar', כפי הנראה מהמחצית השנייה של המאה העשרים, קוטר: 25 ס"מ.

תקופה: המאה ה-20