לוט בולים ישנים.

מספר ברקוד#134995829
מספר הפריט בקטלוג 94

לוט בולים ישנים.

תקופה: המאה ה-20
הערכה $50 - $60 * מחיר המכירה באדום כולל עמלת קונה ומע"מ נמכר ב: $6  (₪22)
לוט ניירת ומסמכים ישנים כגון: מלווה עממי, איגרות חוב ומסמכים מבויילים שונים אלבום בולי הונגריה