סיכת זהב משובצת אופלים ופנינים

מספר ברקוד#304567346

סיכת 'זר הניצחון' ישנה עשויה זהב צהוב 14 קארט, חתומה, משובצת באבני אופל יפהפיות ופניני בחריין לסירוגין.

תקופה: המאה ה-20