'מערכות' - ירחון המגן ואיש הצבא העברי, 1956.

מספר ברקוד#064022890

'מערכות' - ירחון המגן ואיש הצבא העברי, 1956.

תקופה: שנות החמישים (1950-1960)
Next Prev להגדלה לחץ על התמונה