A. Veneev (צייר רוסי) - 'דמות ומטריה בכפר רוסי', הדפס ישן, חתום בעיפרון

מספר ברקוד#460074732

A. Veneev (צייר רוסי) - 'דמות ומטריה בכפר רוסי', הדפס ישן, חתום בעיפרון, מידות: 40X50 ס"מ.

תקופה: המאה ה-20
Next Prev להגדלה לחץ על התמונה