לוט של 7 תגיות יין

מספר ברקוד#039376410

שונות וישנות.
רוחב התגית הגדולה: 10.5 ס"מ.
אורת התגית הקטנה: 9.5 ס"מ.

תקופה: המאה ה-20