קורס התמחות בכלי פורצלן עתיקים


מועדי הקורס:
הרצאה ראשונה תערך ביום ב' 2.3.15 בין השעות: 18:00-21:00
הרצאה שנייה תערך ביום ב' 2.3.15 בין השעות: 18:00-21:00
הרצאה שלישית תערך ביום ב' 2.3.15 בין השעות: 18:00-21:00
הרצאה רביעית תערך ביום ב' 2.3.15 בין השעות: 18:00-21:00
הרצאה חמישית תערך ביום ב' 2.3.15 בין השעות: 18:00-21:00
הרצאה שישית תערך ביום ב' 2.3.15 בין השעות: 18:00-21:00