קורס התמחות בכלי כסף עתיקים


מועד פתיחת הקורס: 00.00.15
בין השעות: 18:00-21:00
מרצה: יריב אגוזי