הרצאה (בודדת) על אוצרות מאוספים פרטיים בישראל


מועד ההרצאה: 00.00.15
בין השעות 19:00-21:00
מרצה: יריב אגוזי