הרצאה על שטיחים ואריגים עתיקים


מפגש זה הינו סדנא על שטיחים ואריגים עתיקים, בהנחיית ירון לריאן (דור רביעי לסוחרי שטיחים מפרס), במהלך המפגש יוצגו שטיחים ואריגים מקוריים מתקופות שונות והתלמידים יוכלו ללמוד הלכה למעשה על תחום מרתק זה.