הרצאה על חפצי אמאיל, מניפות ומניאטורות עתיקות


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מועד ההרצאה: 15.11.15
בין השעות: 18:00-21:00 
מרצה: יריב אגוזי