הרצאה על חפצים עתיקים ממתכות לא אצילות מהשנים 1700-1900


בהרצאה זו נלמד להעריך אומנותית וכספית חפצים עתיקים ממתכות שונות כגון: פיוטר, נחושת, ברזל, פליז ועוד
לרבות כלים מוכספים 
מהמאות ה-18 ועד המאה העשרים 

מרצה: יריב אגוזי