קטלוג מכירה פומבית מספר 179


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 289 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eכלי פורצלן קטן, מעוטר בדמויות אצילים
פריט מספר: 33כלי פורצלן קטן, מעוטר בדמויות אציליםנמכר ב: $19  (₪67)

מק"ט: 562492819

eקערה סינית מאסיבית, עשויה בעבודת קלואזונה
פריט מספר: 34קערה סינית מאסיבית, עשויה בעבודת קלואזונהנמכר ב: $99  (₪348)

מק"ט: 000399671

eכד סיני, עשוי בעבודת קלואזונה (Cloisonné)
פריט מספר: 35כד סיני, עשוי בעבודת קלואזונה (Cloisonné)נמכר ב: $105  (₪369)

מק"ט: 828184951

eסמובר רוסי עתיק מסוף המאה ה-19
פריט מספר: 36סמובר רוסי עתיק מסוף המאה ה-19מחיר פתיחה: $100  (₪352)

מק"ט: 574813320

eכד קרמיקת סטודיו ישן ויפה, עשוי ומעוטר בעבודת יד
פריט מספר: 37כד קרמיקת סטודיו ישן ויפה, עשוי ומעוטר בעבודת ידנמכר ב: $25  (₪88)

מק"ט: 593107063

eאגרטל סיני מנדריני ישן 'המשפחה הורודה'
פריט מספר: 38אגרטל סיני מנדריני ישן 'המשפחה הורודה'נמכר ב: $25  (₪88)

מק"ט: 738117234

eפסלון קרמיקה סיני ישן בדמות אלת הרחמים הבודהיסטית 'Guanyin'
פריט מספר: 39פסלון קרמיקה סיני ישן בדמות אלת הרחמים הבודהיסטית 'Guanyin'מחיר פתיחה: $30  (₪105)

מק"ט: 279342446

eאגרטל עתיק
פריט מספר: 40אגרטל עתיקמחיר פתיחה: $50  (₪176)

מק"ט: 627631239

eכד איטלקי גדול מיימדים ומרשים מאד 'Paolo Marioni'
פריט מספר: 41כד איטלקי גדול מיימדים ומרשים מאד 'Paolo Marioni'מחיר פתיחה: $150  (₪527)

מק"ט: 943730085

eפסל סיני בדמות אחד מאלי המזל (Sau)
פריט מספר: 42פסל סיני בדמות אחד מאלי המזל (Sau)נמכר ב: $9  (₪32)

מק"ט: 143697997

eלוט של ארבעה פסלוני פורצלן חלקם פגומים (X4)
פריט מספר: 43לוט של ארבעה פסלוני פורצלן חלקם פגומים (X4)נמכר ב: $575  (₪2,022)

מק"ט: 889581021

eפסל קרמיקה סיני בדמות מתופף
פריט מספר: 44פסל קרמיקה סיני בדמות מתופףנמכר ב: $19  (₪67)

מק"ט: 929037660

eכד פורצלן גרמני עתיק מסוף המאה ה-19, מתוצרת: 'Carl Thieme'
פריט מספר: 45כד פורצלן גרמני עתיק מסוף המאה ה-19, מתוצרת: 'Carl Thieme'מחיר פתיחה: $50  (₪176)

מק"ט: 080236554

eאגרטל זכוכית גדול, עשוי 'זכוכית של סוף היום'
פריט מספר: 46אגרטל זכוכית גדול, עשוי 'זכוכית של סוף היום'מחיר פתיחה: $100  (₪352)

מק"ט: 938093623

eמעמד סיני ישן עשוי חרס מעוטר ציורי יד
פריט מספר: 47מעמד סיני ישן עשוי חרס מעוטר ציורי ידנמכר ב: $62  (₪218)

מק"ט: 450292438

eמעמד סיני ישן עשוי חרס מעוטר ציורי יד
פריט מספר: 48מעמד סיני ישן עשוי חרס מעוטר ציורי ידנמכר ב: $62  (₪218)

מק"ט: 715358662

eקבוצה פיסולית גרמנית עתיקה בדמות אם וילדיה סביב שולחן האוכל
פריט מספר: 49קבוצה פיסולית גרמנית עתיקה בדמות אם וילדיה סביב שולחן האוכלנמכר ב: $197  (₪693)

מק"ט: 142831047

eמנורה שולחנית מתוצרת: 'E. Thomasson'
פריט מספר: 50מנורה שולחנית מתוצרת: 'E. Thomasson'נמכר ב: $555  (₪1,951)

מק"ט: 299780129

eכד יפני עתיק מהמאה ה-19 ברונזה ואמייל 'שמפלבה'
פריט מספר: 51כד יפני עתיק מהמאה ה-19 ברונזה ואמייל 'שמפלבה'נמכר ב: $123  (₪432)

מק"ט: 358792676

eלוח 'שיבאיאמה' (Shibayama) יפני עתיק
פריט מספר: 52לוח 'שיבאיאמה' (Shibayama) יפני עתיקנמכר ב: $395  (₪1,389)

מק"ט: 656118526

eפסל סיני בדמות סוס בסגנון 'שושלת טאנג' (Tang)
פריט מספר: 53פסל סיני בדמות סוס בסגנון 'שושלת טאנג' (Tang)נמכר ב: $148  (₪520)

מק"ט: 922586200

eלוח סיני לתליה על הקיר, עשוי אריח פורצלן מעוטר ציורי יד
פריט מספר: 54לוח סיני לתליה על הקיר, עשוי אריח פורצלן מעוטר ציורי ידמחיר פתיחה: $80  (₪281)

מק"ט: 077155476

eסמי זילכה - 'כלים בנוף הריסות'
פריט מספר: 55סמי זילכה - 'כלים בנוף הריסות'נמכר ב: $73  (₪257)

מק"ט: 595496281

e'עמוד חשמל וגדר אדומה'
פריט מספר: 56'עמוד חשמל וגדר אדומה'מחיר פתיחה: $50  (₪176)

מק"ט: 828466361

e'פסיון' - ציור עתיק מהמאה ה-19
פריט מספר: 57'פסיון' - ציור עתיק מהמאה ה-19נמכר ב: $80  (₪281)

מק"ט: 633948433

e'מעגן הסירות הישן'
פריט מספר: 58'מעגן הסירות הישן'מחיר פתיחה: $80  (₪281)

מק"ט: 006724252

eמיכל פורצלן סיני ישן בסגנון ה-'Chinese export'
פריט מספר: 59מיכל פורצלן סיני ישן בסגנון ה-'Chinese export'נמכר ב: $68  (₪239)

מק"ט: 052588697

eפסל אסייאתי עתיק בדמות טרה בודהה רוקדת
פריט מספר: 60פסל אסייאתי עתיק בדמות טרה בודהה רוקדתנמכר ב: $346  (₪1,217)

מק"ט: 633476032

eמגש סיני ישן מסוג 'Red Cinnabar'
פריט מספר: 61מגש סיני ישן מסוג 'Red Cinnabar'מחיר פתיחה: $20  (₪70)

מק"ט: 028117450

eמגש גרמני ארט נובו לכרטיסי ביקור, מתוצרת: 'W.M.F'
פריט מספר: 62מגש גרמני ארט נובו לכרטיסי ביקור, מתוצרת: 'W.M.F'נמכר ב: $173  (₪608)

מק"ט: 458336040

e'אגרטל צבעונים' (Tulip vase) סיני
פריט מספר: 63'אגרטל צבעונים' (Tulip vase) סינינמכר ב: $123  (₪432)

מק"ט: 686670127

eכלי פורצלן גרמני עתיק ואיכותי למלח, מתוצרת: 'מייסן'
פריט מספר: 64כלי פורצלן גרמני עתיק ואיכותי למלח, מתוצרת: 'מייסן'נמכר ב: $123  (₪432)

מק"ט: 969629803