קטלוג מכירה פומבית מספר 100


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 100 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eברכה בנימיני - 'עץ'
פריט מספר: 1ברכה בנימיני - 'עץ'מחיר פתיחה: $140  (₪541)

מק"ט: 216047129

eדוד גלבוע - 'נוף'
פריט מספר: 2דוד גלבוע - 'נוף'מחיר פתיחה: $125  (₪483)

מק"ט: 929329640

eדוד הנדלר - 'אם וילד'
פריט מספר: 3דוד הנדלר - 'אם וילד'מחיר פתיחה: $175  (₪676)

מק"ט: 802115519

eדים יוז - 'שלושה מטאטאים'
פריט מספר: 4דים יוז - 'שלושה מטאטאים'מחיר פתיחה: $1,600  (₪6,181)

מק"ט: 493010356

eיגאל וייס - 'חוף הירקון'
פריט מספר: 5יגאל וייס - 'חוף הירקון'מחיר פתיחה: $1,050  (₪4,056)

מק"ט: 065566677

eיובל מלר - 'דמות שופט'
פריט מספר: 6יובל מלר - 'דמות שופט'מחיר פתיחה: $400  (₪1,545)

מק"ט: 382151931

eיחיאל קריזה - 'זוג באדום'
פריט מספר: 7יחיאל קריזה - 'זוג באדום'מחיר פתיחה: $1,500  (₪5,795)

מק"ט: 146532517

eיצחק פרנקל פרנל - 'דמויות בשביל הררי'
פריט מספר: 8יצחק פרנקל פרנל - 'דמויות בשביל הררי'מחיר פתיחה: $1,300  (₪5,022)

מק"ט: 768682904

eכוכי דוקטורי - 'תפוח אדום'
פריט מספר: 9כוכי דוקטורי - 'תפוח אדום'מחיר פתיחה: $450  (₪1,738)

מק"ט: 101774788

eלודוויג שוורין - 'זוג גברים בנמל תל אביב הישן'
פריט מספר: 10לודוויג שוורין - 'זוג גברים בנמל תל אביב הישן'מחיר פתיחה: $140  (₪541)

מק"ט: 515444801

eלירון בצר - 'ילד'
פריט מספר: 11לירון בצר - 'ילד'מחיר פתיחה: $550  (₪2,125)

מק"ט: 333763201

eמרסל ינקו - 'קומפוזיציה'
פריט מספר: 12מרסל ינקו - 'קומפוזיציה'מחיר פתיחה: $550  (₪2,125)

מק"ט: 182294563

eמשה גת - 'אחות ואח'
פריט מספר: 13משה גת - 'אחות ואח'מחיר פתיחה: $200  (₪773)

מק"ט: 160437606

eמשה רוזנטליס - ' דמות אישה בעירום'
פריט מספר: 14משה רוזנטליס - ' דמות אישה בעירום'מחיר פתיחה: $550  (₪2,125)

מק"ט: 985666175

eפרי רוזנפלד - 'חומה אפורה'
פריט מספר: 15פרי רוזנפלד - 'חומה אפורה'מחיר פתיחה: $110  (₪425)

מק"ט: 195646361

eE. Guesdon - 'נוף ליד מים'
פריט מספר: 16E. Guesdon - 'נוף ליד מים'מחיר פתיחה: $70  (₪270)

מק"ט: 910419738

eאהרון גלעדי - 'שתי דמויות'
פריט מספר: 17אהרון גלעדי - 'שתי דמויות'מחיר פתיחה: $350  (₪1,352)

מק"ט: 046411546

eאלון פורת - 'עצים'
פריט מספר: 18אלון פורת - 'עצים'מחיר פתיחה: $1,950  (₪7,533)

מק"ט: 609351804

eדוד הנדלר - 'נוף'
פריט מספר: 19דוד הנדלר - 'נוף'מחיר פתיחה: $140  (₪541)

מק"ט: 036045841

eמשה כגן - 'נוף'
פריט מספר: 20משה כגן - 'נוף'מחיר פתיחה: $30  (₪116)

מק"ט: 623933987

e'נוף עצים ובית'
פריט מספר: 21'נוף עצים ובית'מחיר פתיחה: $270  (₪1,043)

מק"ט: 036733361

eאהרון פריבר - 'דמות נערה'
פריט מספר: 22אהרון פריבר - 'דמות נערה'מחיר פתיחה: $4,450  (₪17,190)

מק"ט: 448114458

eברוך אגדתי - 'אולם ירוק'
פריט מספר: 23ברוך אגדתי - 'אולם ירוק'מחיר פתיחה: $100  (₪386)

מק"ט: 123250160

eאריה לובין - 'דמויות'
פריט מספר: 24אריה לובין - 'דמויות'מחיר פתיחה: $8,000  (₪30,904)

מק"ט: 273318497

eליליה רקובסקי - 'דדנית'
פריט מספר: 25ליליה רקובסקי - 'דדנית'מחיר פתיחה: $2,900  (₪11,203)

מק"ט: 044958492

eאסף שני - 'אלוני אבא #1'
פריט מספר: 26אסף שני - 'אלוני אבא #1'נמכר ב: $370  (₪1,429)

מק"ט: 862830806

eאסף שני - 'אלישמע'
פריט מספר: 27אסף שני - 'אלישמע'מחיר פתיחה: $600  (₪2,318)

מק"ט: 131843021

eאסף שני - 'כפר יונה #3'
פריט מספר: 28אסף שני - 'כפר יונה #3'מחיר פתיחה: $400  (₪1,545)

מק"ט: 493673291

eChristo - 'הקיר'
פריט מספר: 29Christo - 'הקיר'מחיר פתיחה: $700  (₪2,704)

מק"ט: 824233765

eאורה להב שאלתיאל - 'דמויות'
פריט מספר: 30אורה להב שאלתיאל - 'דמויות'נמכר ב: $9  (₪35)

מק"ט: 373917423

eאורה להב שאלתיאל - 'משפחה'
פריט מספר: 31אורה להב שאלתיאל - 'משפחה'נמכר ב: $4  (₪15)

מק"ט: 675707365

eאורה להב שאלתיאל - 'שח מט'
פריט מספר: 32אורה להב שאלתיאל - 'שח מט'נמכר ב: $10  (₪39)

מק"ט: 900960815