קטלוג מכירה פומבית מספר 104


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 250 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eאסף שני - 'אלוני אבא #4'
פריט מספר: 1אסף שני - 'אלוני אבא #4'מחיר פתיחה: $300  (₪1,157)

מק"ט: 902732093

eאברהם גולדברג - 'דמות פילוסוף יווני'
פריט מספר: 2אברהם גולדברג - 'דמות פילוסוף יווני'נמכר ב: $10  (₪39)

מק"ט: 584178787

eיהודה רודן - 'בשוק הדגים'
פריט מספר: 3יהודה רודן - 'בשוק הדגים'נמכר ב: $271  (₪1,045)

מק"ט: 495407186

eסילביה גינסברג - 'אהבת נשים'
פריט מספר: 4סילביה גינסברג - 'אהבת נשים'נמכר ב: $70  (₪270)

מק"ט: 815217970

eיהודה רודן - 'נוף צפת'
פריט מספר: 5יהודה רודן - 'נוף צפת'נמכר ב: $210  (₪810)

מק"ט: 878733044

eסילביה גינסברג - 'שלוש נשים כורסא אחת'
פריט מספר: 6סילביה גינסברג - 'שלוש נשים כורסא אחת'נמכר ב: $40  (₪154)

מק"ט: 570295471

eיהודה רודן - 'נוף גלילי'
פריט מספר: 7יהודה רודן - 'נוף גלילי'נמכר ב: $494  (₪1,905)

מק"ט: 431898724

eסילביה גינסברג - 'אורגיה בקיבוץ'
פריט מספר: 8סילביה גינסברג - 'אורגיה בקיבוץ'נמכר ב: $19  (₪73)

מק"ט: 557293775

eאסף שני - 'אלוני אבא #3'
פריט מספר: 9אסף שני - 'אלוני אבא #3'מחיר פתיחה: $300  (₪1,157)

מק"ט: 356564445

eמשה ינוקא - 'עיר על שפת ים'
פריט מספר: 10משה ינוקא - 'עיר על שפת ים'מחיר פתיחה: $100  (₪386)

מק"ט: 661697196

eשמשון הולצמן - 'ישיבת וועד'
פריט מספר: 11שמשון הולצמן - 'ישיבת וועד'נמכר ב: $123  (₪474)

מק"ט: 604345258

eיהודה רודן - 'שתי נשים בצפת'
פריט מספר: 12יהודה רודן - 'שתי נשים בצפת'נמכר ב: $271  (₪1,045)

מק"ט: 920906823

eשמואל טפלר - 'שתי נשים ערביות בשוק באר שבע'
פריט מספר: 13שמואל טפלר - 'שתי נשים ערביות בשוק באר שבע'נמכר ב: $56  (₪216)

מק"ט: 176134353

eיהודה רודן - 'רחוב תל אביבי'
פריט מספר: 14יהודה רודן - 'רחוב תל אביבי'נמכר ב: $444  (₪1,712)

מק"ט: 071098436

eניצה פלנץ - 'שלוש נשים'
פריט מספר: 15ניצה פלנץ - 'שלוש נשים'נמכר ב: $80  (₪308)

מק"ט: 171151269

eיהודה רודן - 'בתים'
פריט מספר: 16יהודה רודן - 'בתים'נמכר ב: $19  (₪73)

מק"ט: 029220757

eיהודה רודן - 'שכונה בצפת'
פריט מספר: 17יהודה רודן - 'שכונה בצפת'נמכר ב: $679  (₪2,618)

מק"ט: 714523860

eשלמה אלטר - 'נוף מהחלון'
פריט מספר: 18שלמה אלטר - 'נוף מהחלון'נמכר ב: $136  (₪524)

מק"ט: 805195517

eאסף שני - 'ניצנה #2'
פריט מספר: 19אסף שני - 'ניצנה #2'מחיר פתיחה: $600  (₪2,314)

מק"ט: 239350401

eאסף שני - 'שדה #1'
פריט מספר: 20אסף שני - 'שדה #1'מחיר פתיחה: $500  (₪1,928)

מק"ט: 936185190

eיעקב וכסלר - 'שולחן שבת'
פריט מספר: 21יעקב וכסלר - 'שולחן שבת'נמכר ב: $43  (₪166)

מק"ט: 959995514

eליאו רוט - 'יונה עם עלה של זית'
פריט מספר: 22ליאו רוט - 'יונה עם עלה של זית'נמכר ב: $37  (₪143)

מק"ט: 838390680

eמשה קסטל - 'נוף גלילי'
פריט מספר: 23משה קסטל - 'נוף גלילי'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 773647549

eנורית גרנות - 'פרחים'
פריט מספר: 24נורית גרנות - 'פרחים'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 421684526

eפיטר לנגן - 'ים'
פריט מספר: 25פיטר לנגן - 'ים'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 629969912

eשרית גורה - 'שדה קלניות'
פריט מספר: 26שרית גורה - 'שדה קלניות'נמכר ב: $93  (₪359)

מק"ט: 880842577

eדוד הראל - 'עין כרם'
פריט מספר: 27דוד הראל - 'עין כרם'נמכר ב: $950  (₪3,663)

מק"ט: 400684893

eדוד הראל - 'עין כרם'
פריט מספר: 28דוד הראל - 'עין כרם'מחיר פתיחה: $1,150  (₪4,434)

מק"ט: 514193381

eיצחק ג'קובס - 'קפה לוינסקי'
פריט מספר: 29יצחק ג'קובס - 'קפה לוינסקי'מחיר פתיחה: $2,200  (₪8,483)

מק"ט: 110694057

eאסתר פרץ ארד - 'דיוקן נערה'
פריט מספר: 30אסתר פרץ ארד - 'דיוקן נערה'מחיר פתיחה: $950  (₪3,663)

מק"ט: 810326922

eיוסף קוסונוגי - 'סירות במגח בליל ירח מלא'
פריט מספר: 31יוסף קוסונוגי - 'סירות במגח בליל ירח מלא'מחיר פתיחה: $300  (₪1,157)

מק"ט: 302519902

eיוסף קוסונוגי - 'עלמות רוחצות'
פריט מספר: 32יוסף קוסונוגי - 'עלמות רוחצות'מחיר פתיחה: $200  (₪771)

מק"ט: 867822938

הבא 8 7 6 5 4 3 2 1