קטלוג מכירה פומבית מספר 108


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 200 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eיהודה רודן - 'אלנבי'
פריט מספר: 1יהודה רודן - 'אלנבי'נמכר ב: $740  (₪2,841)

מק"ט: 350340952

eביניש מינינברג - 'דייג באגם'
פריט מספר: 2ביניש מינינברג - 'דייג באגם'נמכר ב: $37  (₪142)

מק"ט: 156007331

eביניש מינינברג - 'שקיעה באגם'
פריט מספר: 3ביניש מינינברג - 'שקיעה באגם'נמכר ב: $37  (₪142)

מק"ט: 011305150

eיוסל ברגנר - 'Still Life with Flowers'
פריט מספר: 4יוסל ברגנר - 'Still Life with Flowers'מחיר פתיחה: $4,900  (₪18,811)

מק"ט: 905821786

eדוד ד'אור - 'דיוקן נערה'
פריט מספר: 5דוד ד'אור - 'דיוקן נערה'מחיר פתיחה: $2,900  (₪11,133)

מק"ט: 016986560

eמארק פורמן - 'סטודיו של צייר'
פריט מספר: 6מארק פורמן - 'סטודיו של צייר'נמכר ב: $617  (₪2,369)

מק"ט: 811709745

eמיכאל קרזנר - 'בתים בכפר'
פריט מספר: 7מיכאל קרזנר - 'בתים בכפר'נמכר ב: $444  (₪1,705)

מק"ט: 454299695

eיוסל ברגנר - 'חתונה יהודית'
פריט מספר: 8יוסל ברגנר - 'חתונה יהודית'נמכר ב: $56  (₪215)

מק"ט: 510385517

eשמואל טפלר - 'הנער'
פריט מספר: 9שמואל טפלר - 'הנער'מחיר פתיחה: $400  (₪1,536)

מק"ט: 654892684

eשמואל שלזינגר - 'יודאקה'
פריט מספר: 10שמואל שלזינגר - 'יודאקה'מחיר פתיחה: $2,000  (₪7,678)

מק"ט: 524556470

eאירינה אייזן - 'Pyramid with Artichoke'
פריט מספר: 11אירינה אייזן - 'Pyramid with Artichoke'מחיר פתיחה: $1,850  (₪7,102)

מק"ט: 733685969

eדוד הנדלר - 'גבר עם שק על הגב'
פריט מספר: 12דוד הנדלר - 'גבר עם שק על הגב'נמכר ב: $37  (₪142)

מק"ט: 886947059

eפנחס כהן גן וכוכי דוקטורי - 'X'
פריט מספר: 13פנחס כהן גן וכוכי דוקטורי - 'X'מחיר פתיחה: $1,280  (₪4,914)

מק"ט: 126481083

eמארק פורמן - 'אישה באור ירח'
פריט מספר: 14מארק פורמן - 'אישה באור ירח'מחיר פתיחה: $700  (₪2,687)

מק"ט: 280778611

eמשה קסטל - 'תבליט ברונזה'
פריט מספר: 15משה קסטל - 'תבליט ברונזה'מחיר פתיחה: $1,450  (₪5,567)

מק"ט: 107931716

eמארק פורמן - 'שתי נשים'
פריט מספר: 16מארק פורמן - 'שתי נשים'מחיר פתיחה: $600  (₪2,303)

מק"ט: 335547600

eמארק פורמן - 'אישה מחייכת'
פריט מספר: 17מארק פורמן - 'אישה מחייכת'מחיר פתיחה: $700  (₪2,687)

מק"ט: 423436378

eיחזקאל שטרייכמן - 'עץ'
פריט מספר: 18יחזקאל שטרייכמן - 'עץ'מחיר פתיחה: $700  (₪2,687)

מק"ט: 605277286

eיחזקאל שטרייכמן - 'מופשט'
פריט מספר: 19יחזקאל שטרייכמן - 'מופשט'מחיר פתיחה: $1,300  (₪4,991)

מק"ט: 749822297

eיהודה רודן - 'בית קפה'
פריט מספר: 20יהודה רודן - 'בית קפה'נמכר ב: $617  (₪2,369)

מק"ט: 095749867

eיוסף קוסונוגי - 'דמויות בשקיעה'
פריט מספר: 21יוסף קוסונוגי - 'דמויות בשקיעה'מחיר פתיחה: $250  (₪960)

מק"ט: 558231562

eיגאל תומרקין - 'Schall in Jerusalem'
פריט מספר: 22יגאל תומרקין - 'Schall in Jerusalem'נמכר ב: $444  (₪1,705)

מק"ט: 530014523

eאדריאנה נווה - 'שתי דמויות על רקע מגדלים'
פריט מספר: 23אדריאנה נווה - 'שתי דמויות על רקע מגדלים'נמכר ב: $271  (₪1,040)

מק"ט: 893397856

eיחזקאל שטרייכמן - 'מרים'
פריט מספר: 24יחזקאל שטרייכמן - 'מרים'מחיר פתיחה: $990  (₪3,801)

מק"ט: 311524428

eדוד ריב - 'נוף אורבני'
פריט מספר: 25דוד ריב - 'נוף אורבני'מחיר פתיחה: $1,900  (₪7,294)

מק"ט: 921870622

eיחזקאל שטרייכמן - 'דיוקן עלמה'
פריט מספר: 26יחזקאל שטרייכמן - 'דיוקן עלמה'מחיר פתיחה: $550  (₪2,111)

מק"ט: 948350480

eיחזקאל שטרייכמן - 'יער'
פריט מספר: 27יחזקאל שטרייכמן - 'יער'מחיר פתיחה: $550  (₪2,111)

מק"ט: 250741356

eאברהם רוזנפלד - 'מסיק זיתים בירושלים'
פריט מספר: 28אברהם רוזנפלד - 'מסיק זיתים בירושלים'מחיר פתיחה: $800  (₪3,071)

מק"ט: 211138253

eנורית גרנות - 'שדה כלניות'
פריט מספר: 29נורית גרנות - 'שדה כלניות'מחיר פתיחה: $800  (₪3,071)

מק"ט: 758853752

eיהודה רודן - 'דיוקן נערה מחייכת'
פריט מספר: 30יהודה רודן - 'דיוקן נערה מחייכת'נמכר ב: $173  (₪664)

מק"ט: 322498694

eיוסף קוסונוגי - 'חתונה'
פריט מספר: 31יוסף קוסונוגי - 'חתונה'מחיר פתיחה: $200  (₪768)

מק"ט: 728847059

eיהודה רודן - 'מפגש בתל אביב'
פריט מספר: 32יהודה רודן - 'מפגש בתל אביב'נמכר ב: $160  (₪614)

מק"ט: 419575761

הבא 7 6 5 4 3 2 1