קטלוג מכירה פומבית מספר 112


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 352 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
e'אבטיח מופשט'
פריט מספר: 1'אבטיח מופשט'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 008275521

eאגרטל פרחים'
פריט מספר: 2אגרטל פרחים'נמכר ב: $7  (₪26)

מק"ט: 197894018

eאליאסף ברסוק - לוט של שלוש תמונות (X3)
פריט מספר: 3אליאסף ברסוק - לוט של שלוש תמונות (X3)נמכר ב: $25  (₪95)

מק"ט: 006089864

e'דרך אל הים' -  חתום: 'צ. ריטר'
פריט מספר: 4'דרך אל הים' - חתום: 'צ. ריטר'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 559773748

e'זר פרחים בכד חום'
פריט מספר: 5'זר פרחים בכד חום'נמכר ב: $31  (₪117)

מק"ט: 788243828

e'זר פרחים בכד כחול'
פריט מספר: 6'זר פרחים בכד כחול'נמכר ב: $25  (₪95)

מק"ט: 003690078

e'זר פרחים'- חתום: 'פ. לבינט'
פריט מספר: 7'זר פרחים'- חתום: 'פ. לבינט'נמכר ב: $11  (₪42)

מק"ט: 092656822

e'זר פרחים צהובים וכתומים'
פריט מספר: 8'זר פרחים צהובים וכתומים'נמכר ב: $10  (₪38)

מק"ט: 542241302

eטובה לבין - 'בית בנוף'
פריט מספר: 9טובה לבין - 'בית בנוף'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 925905444

eיהודה רודן - 'פינת רחוב'
פריט מספר: 10יהודה רודן - 'פינת רחוב'נמכר ב: $136  (₪514)

מק"ט: 547476982

eיעקב נובוגרדר - 'בית בכפר'
פריט מספר: 11יעקב נובוגרדר - 'בית בכפר'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 774857993

eיעקב נובוגרדר - 'מנעול ליד הבית'
פריט מספר: 12יעקב נובוגרדר - 'מנעול ליד הבית'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 754519385

eיצחק רובינשטיין - 'נוף'
פריט מספר: 13יצחק רובינשטיין - 'נוף'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 144462477

eנחום גוטמן - 'שואב מים'
פריט מספר: 14נחום גוטמן - 'שואב מים'נמכר ב: $74  (₪280)

מק"ט: 702963754

e'מופשט' - חתום: 'ר. לנדס'
פריט מספר: 15'מופשט' - חתום: 'ר. לנדס'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 121786749

eאליאסף ברסוק - 'מת לדפוק אותך לתת לך לאכול טוב את הזיין' - לוט של שלושה רישומים
פריט מספר: 17אליאסף ברסוק - 'מת לדפוק אותך לתת לך לאכול טוב את הזיין' - לוט של שלושה רישומיםנמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 407932349

e'אפרסקים, אגסים וענבים'
פריט מספר: 18'אפרסקים, אגסים וענבים'נמכר ב: $31  (₪117)

מק"ט: 260706968

e'בדרך חזרה מבית הכנסת'
פריט מספר: 19'בדרך חזרה מבית הכנסת'נמכר ב: $25  (₪95)

מק"ט: 348212417

e'בקבוקים'
פריט מספר: 20'בקבוקים'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 055002321

e'עדר סוסים'
פריט מספר: 21'עדר סוסים'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 468721022

e'סלסלת פירות'
פריט מספר: 22'סלסלת פירות'נמכר ב: $7  (₪26)

מק"ט: 032304662

eדן מלר - 'מופשט עם דלת'
פריט מספר: 23דן מלר - 'מופשט עם דלת'נמכר ב: $11  (₪42)

מק"ט: 538079718

e'עיר מדברית'
פריט מספר: 24'עיר מדברית'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 986305145

e'עירום נשי יושבת'
פריט מספר: 25'עירום נשי יושבת'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 170335675

e'עירום נשי באפור'
פריט מספר: 26'עירום נשי באפור'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 709341915

eעמיחי רזון - 'הכנר'
פריט מספר: 27עמיחי רזון - 'הכנר'מחיר פתיחה: $3,000  (₪11,343)

מק"ט: 118044283

e'סירות ודייגים'
פריט מספר: 28'סירות ודייגים'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 224266789

eדפנה תיקי - 'הכניסה אל הבית'
פריט מספר: 29דפנה תיקי - 'הכניסה אל הבית'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 824401528

eיהודה רודן - 'פרחים'
פריט מספר: 30יהודה רודן - 'פרחים'נמכר ב: $136  (₪514)

מק"ט: 486879844

e'גיטריסטית'
פריט מספר: 31'גיטריסטית'נמכר ב: $4  (₪15)

מק"ט: 766640952

e'דמויות באדום'
פריט מספר: 32'דמויות באדום'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 214632060

e'לוליינים מתפלאים'
פריט מספר: 33'לוליינים מתפלאים'נמכר ב: $10  (₪38)

מק"ט: 634280344

הבא 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1