קטלוג מכירה פומבית מספר 114


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 530 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eיהודה רודן - ספר
פריט מספר: 1יהודה רודן - ספרנמכר ב: $43  (₪162)

מק"ט: 488203675

eרות אינצ'י - 'אישה משתזפת'
פריט מספר: 2רות אינצ'י - 'אישה משתזפת'מחיר פתיחה: $150  (₪565)

מק"ט: 404246691

eרות אינצ'י - 'זוג במנוחה'
פריט מספר: 3רות אינצ'י - 'זוג במנוחה'מחיר פתיחה: $270  (₪1,017)

מק"ט: 043435522

eרות שלוס - 'אישה עם של'
פריט מספר: 4רות שלוס - 'אישה עם של'נמכר ב: $43  (₪162)

מק"ט: 428907040

eשלמה אלטר - 'אירוע בשדה'
פריט מספר: 5שלמה אלטר - 'אירוע בשדה'נמכר ב: $123  (₪463)

מק"ט: 076964265

eסרגי צ'רננקו - 'גאומטריה על טבעית'
פריט מספר: 6סרגי צ'רננקו - 'גאומטריה על טבעית'מחיר פתיחה: $320  (₪1,206)

מק"ט: 230589479

eסרגי צ'רננקו - 'המשחק'
פריט מספר: 7סרגי צ'רננקו - 'המשחק'מחיר פתיחה: $320  (₪1,206)

מק"ט: 323712747

eא. שורץ - 'אקוודוקט'
פריט מספר: 8א. שורץ - 'אקוודוקט'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 675685330

eאהרון גלעדי - 'רחוב'
פריט מספר: 9אהרון גלעדי - 'רחוב'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 523962645

eיהודה רודן - 'בית קפה בתל-אביב'
פריט מספר: 10יהודה רודן - 'בית קפה בתל-אביב'נמכר ב: $407  (₪1,534)

מק"ט: 260454176

eדן מוסקונה - 'סירה בסערה'
פריט מספר: 11דן מוסקונה - 'סירה בסערה'נמכר ב: $25  (₪94)

מק"ט: 188157055

e'חסידים מנגנים'
פריט מספר: 12'חסידים מנגנים'נמכר ב: $6  (₪23)

מק"ט: 205368631

eדן מוסקונה - 'רחוב כפרי'
פריט מספר: 13דן מוסקונה - 'רחוב כפרי'נמכר ב: $49  (₪185)

מק"ט: 080287058

eרביבה יופה - 'נסיכה מצרית'
פריט מספר: 14רביבה יופה - 'נסיכה מצרית'נמכר ב: $25  (₪94)

מק"ט: 383865389

eרות אינצ'י - "אישה שוכבת"
פריט מספר: 15רות אינצ'י - "אישה שוכבת"מחיר פתיחה: $270  (₪1,017)

מק"ט: 495443420

eרות אינצ'י - 'נשים עושות יוגה' ׁׁ(3X)
פריט מספר: 16רות אינצ'י - 'נשים עושות יוגה' ׁׁ(3X)מחיר פתיחה: $1,610  (₪6,066)

מק"ט: 506974167

e'רחוב פריזאי'
פריט מספר: 17'רחוב פריזאי'נמכר ב: $80  (₪301)

מק"ט: 137413061

eרות אינצ'י - "גבר ואישה"
פריט מספר: 18רות אינצ'י - "גבר ואישה"מחיר פתיחה: $270  (₪1,017)

מק"ט: 241586944

eרות אינצ'י - 'שור'
פריט מספר: 19רות אינצ'י - 'שור'מחיר פתיחה: $750  (₪2,826)

מק"ט: 507586410

eשאול אהלי - 'טבע דומם אפור'
פריט מספר: 20שאול אהלי - 'טבע דומם אפור'נמכר ב: $43  (₪162)

מק"ט: 186998995

e'עץ חורפי'
פריט מספר: 21'עץ חורפי'נמכר ב: $56  (₪211)

מק"ט: 400591124

e'סירות'
פריט מספר: 22'סירות'נמכר ב: $25  (₪94)

מק"ט: 858753604

eאהרון גלעדי - 'רחוב צבעוני'
פריט מספר: 23אהרון גלעדי - 'רחוב צבעוני'נמכר ב: $56  (₪211)

מק"ט: 580149923

eאברהם גולדברג - 'דיוקן'
פריט מספר: 24אברהם גולדברג - 'דיוקן'מחיר פתיחה: $40  (₪151)

מק"ט: 979798401

e'איילות'
פריט מספר: 25'איילות'נמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 158059508

eרות אינצ'י - "אישה שוכבת"
פריט מספר: 26רות אינצ'י - "אישה שוכבת"מחיר פתיחה: $270  (₪1,017)

מק"ט: 554141471

eמיליה לאופר - 'אגרטל פרחים'
פריט מספר: 27מיליה לאופר - 'אגרטל פרחים'נמכר ב: $37  (₪139)

מק"ט: 247587479

eמיכאל גרוס - 'מופשט בחום'
פריט מספר: 28מיכאל גרוס - 'מופשט בחום'מחיר פתיחה: $1,400  (₪5,275)

מק"ט: 943941505

eמנשה קדישמן - 'עדר'
פריט מספר: 29מנשה קדישמן - 'עדר'מחיר פתיחה: $1,500  (₪5,652)

מק"ט: 277151153

eיהודה רודן - 'דרך בכפר'
פריט מספר: 30יהודה רודן - 'דרך בכפר'נמכר ב: $123  (₪463)

מק"ט: 327989009

eיגאל תומרקין - ללא כותרת
פריט מספר: 31יגאל תומרקין - ללא כותרתמחיר פתיחה: $1,600  (₪6,029)

מק"ט: 280699823

eאלברט גולדמן - 'מופשט'
פריט מספר: 32אלברט גולדמן - 'מופשט'נמכר ב: $43  (₪162)

מק"ט: 938413406