קטלוג מכירה פומבית מספר 117


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 312 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eErnst Fuchs - 'Agnus Mysticus'
פריט מספר: 1Ernst Fuchs - 'Agnus Mysticus'מחיר פתיחה: $450  (₪1,700)

מק"ט: 832184284

eFranz Angelo Rottonara (אוסטרי, 1848-1938) - 'קרדינל'
פריט מספר: 2Franz Angelo Rottonara (אוסטרי, 1848-1938) - 'קרדינל'מחיר פתיחה: $400  (₪1,511)

מק"ט: 360123239

eJan Wenczka - 'קתדרלה'
פריט מספר: 3Jan Wenczka - 'קתדרלה'מחיר פתיחה: $100  (₪378)

מק"ט: 025485145

eKonstantin Stoitzner - 'פרחים באגרטל'
פריט מספר: 4Konstantin Stoitzner - 'פרחים באגרטל'מחיר פתיחה: $800  (₪3,022)

מק"ט: 868459411

eLuis Augusto Chareun - 'דמות מתחת לפנס רחוב'
פריט מספר: 5Luis Augusto Chareun - 'דמות מתחת לפנס רחוב'מחיר פתיחה: $260  (₪982)

מק"ט: 035291483

eLuis Augusto Chareun - 'כרכרה ברחוב'
פריט מספר: 6Luis Augusto Chareun - 'כרכרה ברחוב'מחיר פתיחה: $200  (₪756)

מק"ט: 012090885

eM. Schonfelelt Eisner  - 'אריה'
פריט מספר: 7M. Schonfelelt Eisner - 'אריה'מחיר פתיחה: $100  (₪378)

מק"ט: 524489716

eMolnár - 'פועלות בשדה'
פריט מספר: 8Molnár - 'פועלות בשדה'מחיר פתיחה: $1,600  (₪6,045)

מק"ט: 811539521

eNuzzi Chierego - 'בית מאחורי העצים'
פריט מספר: 9Nuzzi Chierego - 'בית מאחורי העצים'מחיר פתיחה: $180  (₪680)

מק"ט: 561157073

eNuzzi Chierego - 'נוף עצים'
פריט מספר: 10Nuzzi Chierego - 'נוף עצים'מחיר פתיחה: $180  (₪680)

מק"ט: 843245870

eא. פרחי - 'דמות נער'
פריט מספר: 11א. פרחי - 'דמות נער'מחיר פתיחה: $65  (₪246)

מק"ט: 659722453

eאביגדור מלר - 'מלאך מנגן'
פריט מספר: 12אביגדור מלר - 'מלאך מנגן'מחיר פתיחה: $100  (₪378)

מק"ט: 793041671

e'אירוס' (ע"פ של ון גוך)
פריט מספר: 13'אירוס' (ע"פ של ון גוך)מחיר פתיחה: $120  (₪453)

מק"ט: 090769037

eאירנה מורוז - 'אישה בשובל לבן' Irina Moroz
פריט מספר: 14אירנה מורוז - 'אישה בשובל לבן' Irina Morozמחיר פתיחה: $450  (₪1,700)

מק"ט: 896900999

e'דיוקן גבר במעיל שחור' - ציור אירופאי עתיק
פריט מספר: 15'דיוקן גבר במעיל שחור' - ציור אירופאי עתיקמחיר פתיחה: $1,000  (₪3,778)

מק"ט: 054267854

e'דמות אציל צעיר'
פריט מספר: 16'דמות אציל צעיר'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,778)

מק"ט: 975579538

e'דרך ביער'
פריט מספר: 17'דרך ביער'מחיר פתיחה: $150  (₪567)

מק"ט: 832092886

eאלכסנדר גרינשפון - 'פרובוקציה'
פריט מספר: 18אלכסנדר גרינשפון - 'פרובוקציה'מחיר פתיחה: $3,700  (₪13,979)

מק"ט: 499423136

e'הערצת הילד' - ציור אירופאי עתיק מהמאה ה-17
פריט מספר: 19'הערצת הילד' - ציור אירופאי עתיק מהמאה ה-17מחיר פתיחה: $5,000  (₪18,890)

מק"ט: 492069352

eוילהלם וכטל - 'בית קפה בפריז'
פריט מספר: 20וילהלם וכטל - 'בית קפה בפריז'מחיר פתיחה: $1,500  (₪5,667)

מק"ט: 805597054

eחדוה פירנצי - 'אישה בחולצה לבנה'
פריט מספר: 21חדוה פירנצי - 'אישה בחולצה לבנה'מחיר פתיחה: $160  (₪604)

מק"ט: 723857695

eחדוה פירנצי - 'פורטרט גבר'
פריט מספר: 22חדוה פירנצי - 'פורטרט גבר'מחיר פתיחה: $170  (₪642)

מק"ט: 868889092

eחדוה פירנצי - 'ראש ילד'
פריט מספר: 23חדוה פירנצי - 'ראש ילד'מחיר פתיחה: $180  (₪680)

מק"ט: 103632322

e'טבע דומם עם פירות'
פריט מספר: 24'טבע דומם עם פירות'מחיר פתיחה: $600  (₪2,267)

מק"ט: 023749913

eיגאל תומרקין - 'גשם של פינים'
פריט מספר: 25יגאל תומרקין - 'גשם של פינים'מחיר פתיחה: $50  (₪189)

מק"ט: 262374625

eיוסל ברגנר - 'הבארון רוטשילד מביא אישור טורקי לאדמות', הדפס צבוע ביד האמן, חתום
פריט מספר: 26יוסל ברגנר - 'הבארון רוטשילד מביא אישור טורקי לאדמות', הדפס צבוע ביד האמן, חתוםמחיר פתיחה: $400  (₪1,511)

מק"ט: 043908803

eיהודה רודן - 'אישה במנוחה'
פריט מספר: 27יהודה רודן - 'אישה במנוחה'נמכר ב: $136  (₪514)

מק"ט: 374974414

eיהודה רודן - 'נוף בצפת'
פריט מספר: 28יהודה רודן - 'נוף בצפת'נמכר ב: $407  (₪1,538)

מק"ט: 151958217

eיהודה רודן - 'רחוב בצפת'
פריט מספר: 29יהודה רודן - 'רחוב בצפת'נמכר ב: $93  (₪351)

מק"ט: 441777543

eיהודה רודן - 'אגרטל צהוב'
פריט מספר: 30יהודה רודן - 'אגרטל צהוב'נמכר ב: $117  (₪442)

מק"ט: 814288203

eJohan Karsch -כנר
פריט מספר: 31Johan Karsch -כנרנמכר ב: $617  (₪2,331)

מק"ט: 752126536

e'דיוקן אישה'
פריט מספר: 32'דיוקן אישה'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 301269765

הבא 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1