קטלוג מכירה פומבית מספר 122


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 393 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eדוד הראל - 'ירושלים'
פריט מספר: 1דוד הראל - 'ירושלים'נמכר ב: $1,234  (₪4,682)

מק"ט: 966876478

eאריה קפלון - קטלוג
פריט מספר: 2אריה קפלון - קטלוגנמכר ב: $9  (₪34)

מק"ט: 924448929

eאריה קפלון (X2)
פריט מספר: 3אריה קפלון (X2)נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 876319468

eזאב קון - 'דמות בנוף'
פריט מספר: 4זאב קון - 'דמות בנוף'מחיר פתיחה: $300  (₪1,138)

מק"ט: 193202675

eזאב קון - 'נוף'
פריט מספר: 5זאב קון - 'נוף'מחיר פתיחה: $300  (₪1,138)

מק"ט: 038357810

eזאב קון - 'שעון בחצר'
פריט מספר: 6זאב קון - 'שעון בחצר'מחיר פתיחה: $300  (₪1,138)

מק"ט: 366094327

eיהודה רודן - 'נווה צדק'
פריט מספר: 7יהודה רודן - 'נווה צדק'נמכר ב: $346  (₪1,313)

מק"ט: 770456601

eדוד רקיע - 'חומת אותיות'
פריט מספר: 8דוד רקיע - 'חומת אותיות'נמכר ב: $93  (₪353)

מק"ט: 634559714

eרות אינצ'י - 'אישה משתזפת'
פריט מספר: 9רות אינצ'י - 'אישה משתזפת'מחיר פתיחה: $120  (₪455)

מק"ט: 404246691

eיהודה רודן - ספר
פריט מספר: 10יהודה רודן - ספרנמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 731773979

eפסל בדמות צוללן
פריט מספר: 11פסל בדמות צוללןנמכר ב: $40  (₪152)

מק"ט: 292714665

eזאב קון - 'פרחים ליד הבית'
פריט מספר: 12זאב קון - 'פרחים ליד הבית'מחיר פתיחה: $300  (₪1,138)

מק"ט: 852330513

e'אגם הררי'
פריט מספר: 13'אגם הררי'מחיר פתיחה: $50  (₪190)

מק"ט: 379763630

e'אגסים'
פריט מספר: 14'אגסים'נמכר ב: $31  (₪118)

מק"ט: 467433161

e'אייריס'
פריט מספר: 15'אייריס'מחיר פתיחה: $35  (₪133)

מק"ט: 803442129

eדומם עם פירות ויין -
פריט מספר: 16דומם עם פירות ויין -מחיר פתיחה: $75  (₪285)

מק"ט: 406871411

e'דייגים בנמל'
פריט מספר: 17'דייגים בנמל'מחיר פתיחה: $120  (₪455)

מק"ט: 750290036

e'האיכרית והציפור'
פריט מספר: 18'האיכרית והציפור'מחיר פתיחה: $100  (₪379)

מק"ט: 097096002

e'הדרך ביער'
פריט מספר: 19'הדרך ביער'מחיר פתיחה: $250  (₪949)

מק"ט: 764154216

e'המצודה'
פריט מספר: 20'המצודה'מחיר פתיחה: $85  (₪322)

מק"ט: 548053282

e'חברון'
פריט מספר: 21'חברון'נמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 357396387

e'חתולים בלילה'
פריט מספר: 22'חתולים בלילה'נמכר ב: $31  (₪118)

מק"ט: 473015283

e'טיול על יד הנהר'
פריט מספר: 23'טיול על יד הנהר'מחיר פתיחה: $100  (₪379)

מק"ט: 910018980

eיהודה רודן - פרחים
פריט מספר: 24יהודה רודן - פרחיםנמכר ב: $222  (₪842)

מק"ט: 652387444

eיונה מך - 'נשים בעיר העתיקה'
פריט מספר: 25יונה מך - 'נשים בעיר העתיקה'נמכר ב: $136  (₪516)

מק"ט: 807515967

e'מגהץ'
פריט מספר: 26'מגהץ'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 318025315

e'מרגניות'
פריט מספר: 27'מרגניות'נמכר ב: $31  (₪118)

מק"ט: 518435968

e'נחל ביער'
פריט מספר: 28'נחל ביער'מחיר פתיחה: $50  (₪190)

מק"ט: 824570617

eרות אינצ'י - 'זוג במנוחה'
פריט מספר: 29רות אינצ'י - 'זוג במנוחה'מחיר פתיחה: $220  (₪835)

מק"ט: 043435522

eיהודה רודן - 'אגרטל פרחים'
פריט מספר: 30יהודה רודן - 'אגרטל פרחים'נמכר ב: $93  (₪353)

מק"ט: 770678806

eסירה על אגם
פריט מספר: 31סירה על אגםמחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 534085487

e'סירות עץ' - תצריב רוסי ישן
פריט מספר: 32'סירות עץ' - תצריב רוסי ישןנמכר ב: $12  (₪46)

מק"ט: 496918790