קטלוג מכירה פומבית מספר 124


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 352 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eיהודה רודן - ספר
פריט מספר: 1יהודה רודן - ספרנמכר ב: $25  (₪96)

מק"ט: 172252604

eיהודה רודן - 'נוף גלילי'
פריט מספר: 2יהודה רודן - 'נוף גלילי'נמכר ב: $62  (₪239)

מק"ט: 400757027

eיהודה רודן - 'רב'
פריט מספר: 3יהודה רודן - 'רב'נמכר ב: $80  (₪308)

מק"ט: 195408385

eיצחק לב טוב - 'מוזיקאיות סוערות'
פריט מספר: 4יצחק לב טוב - 'מוזיקאיות סוערות'מחיר פתיחה: $450  (₪1,733)

מק"ט: 315731166

eיצחק לב טוב - 'סקספוניסט'
פריט מספר: 5יצחק לב טוב - 'סקספוניסט'מחיר פתיחה: $850  (₪3,273)

מק"ט: 552323181

eאריה קפלון - קטלוג מודפס
פריט מספר: 6אריה קפלון - קטלוג מודפסנמכר ב: $9  (₪35)

מק"ט: 100825237

e'גדות הנהר'
פריט מספר: 7'גדות הנהר'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 146204856

e'מעגן סירות במזרח'
פריט מספר: 8'מעגן סירות במזרח'נמכר ב: $37  (₪142)

מק"ט: 876191126

e'נסיכה מהמזרח'
פריט מספר: 9'נסיכה מהמזרח'נמכר ב: $8  (₪31)

מק"ט: 313587811

e'פבלה'
פריט מספר: 10'פבלה'נמכר ב: $37  (₪142)

מק"ט: 751154815

eציור על עץ
פריט מספר: 11ציור על עץמחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 769478178

eציור פרסי ישן ואיכותי מצויר ביד
פריט מספר: 12ציור פרסי ישן ואיכותי מצויר בידמחיר פתיחה: $80  (₪308)

מק"ט: 679852612

e'קערת פירות'
פריט מספר: 13'קערת פירות'נמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 873774961

eציור פרסי ישן ואיכותי מצויר ביד
פריט מספר: 14ציור פרסי ישן ואיכותי מצויר בידמחיר פתיחה: $80  (₪308)

מק"ט: 529561529

eיהודה רודן - 'נערה בקסקט ירוק'
פריט מספר: 15יהודה רודן - 'נערה בקסקט ירוק'נמכר ב: $37  (₪142)

מק"ט: 753719486

eיהודה רודן - 'נערה מזרחית יושבת'
פריט מספר: 16יהודה רודן - 'נערה מזרחית יושבת'נמכר ב: $34  (₪131)

מק"ט: 097994090

eיהודה רודן - 'נערה נושאת סל כביסה'
פריט מספר: 17יהודה רודן - 'נערה נושאת סל כביסה'נמכר ב: $43  (₪166)

מק"ט: 962811810

eיהודה רודן - 'נערה קוראת בספר'
פריט מספר: 18יהודה רודן - 'נערה קוראת בספר'נמכר ב: $34  (₪131)

מק"ט: 324136239

eיהודה רודן - 'נערה קוראת בספר אדום'
פריט מספר: 19יהודה רודן - 'נערה קוראת בספר אדום'נמכר ב: $56  (₪216)

מק"ט: 309072331

eיהודה רודן - 'גשר שלוש, נווה צדק'
פריט מספר: 20יהודה רודן - 'גשר שלוש, נווה צדק'נמכר ב: $555  (₪2,137)

מק"ט: 985556225

eאריה קפלון - 'אישה עם תפוח'
פריט מספר: 21אריה קפלון - 'אישה עם תפוח'נמכר ב: $140  (₪539)

מק"ט: 499327587

eיהודה רודן - 'סירות דייגים בנמל יפו'
פריט מספר: 22יהודה רודן - 'סירות דייגים בנמל יפו'נמכר ב: $56  (₪216)

מק"ט: 990882523

eיהודה רודן - 'שני פועלים'
פריט מספר: 23יהודה רודן - 'שני פועלים'נמכר ב: $34  (₪131)

מק"ט: 748327205

eאבי בלאיש - 'נוף סוראליסטי'
פריט מספר: 24אבי בלאיש - 'נוף סוראליסטי'מחיר פתיחה: $1,900  (₪7,315)

מק"ט: 970904926

eדים יוז - 'טבע דומם עם כיור'
פריט מספר: 25דים יוז - 'טבע דומם עם כיור'מחיר פתיחה: $6,500  (₪25,025)

מק"ט: 512280971

eשי קון (Shay Kun) - 'שיגעון אורבני'
פריט מספר: 26שי קון (Shay Kun) - 'שיגעון אורבני'מחיר פתיחה: $14,000  (₪53,900)

מק"ט: 914556350

e'אגרטל פרחים'
פריט מספר: 27'אגרטל פרחים'נמכר ב: $4  (₪15)

מק"ט: 394843156

eאריה לובין - 'אישה בנוף'
פריט מספר: 28אריה לובין - 'אישה בנוף'מחיר פתיחה: $4,500  (₪17,325)

מק"ט: 885433026

e'טבע דומם עם קנקן ויין'
פריט מספר: 29'טבע דומם עם קנקן ויין'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 409232322

eChristo - 'הקיר'
פריט מספר: 30Christo - 'הקיר'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 824233765

eChristo - 'הקיר'
פריט מספר: 31Christo - 'הקיר'מחיר פתיחה: $500  (₪1,925)

מק"ט: 431693763

eChristo - 'מנהטן'
פריט מספר: 32Christo - 'מנהטן'מחיר פתיחה: $600  (₪2,310)

מק"ט: 776706327

הבא 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1