קטלוג מכירה פומבית מספר 128


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 447 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eאריה קפלון - 'אגרטל פרחים צבעונים'
פריט מספר: 1אריה קפלון - 'אגרטל פרחים צבעונים'נמכר ב: $37  (₪140)

מק"ט: 984016352

e'בתיה לישנסקי', ספר ישן
פריט מספר: 2'בתיה לישנסקי', ספר ישןנמכר ב: $4  (₪15)

מק"ט: 239995245

eיעקב חייט - 'דמויות'
פריט מספר: 3יעקב חייט - 'דמויות'מחיר פתיחה: $200  (₪759)

מק"ט: 996353190

eאברהם גולדברג - 'דמות יהודי זקן'
פריט מספר: 4אברהם גולדברג - 'דמות יהודי זקן'נמכר ב: $31  (₪118)

מק"ט: 463652096

e'אוהב לא אוהב'
פריט מספר: 5'אוהב לא אוהב'נמכר ב: $6  (₪23)

מק"ט: 918243943

eאסתר פרץ ארד - 'נוף יפו'
פריט מספר: 6אסתר פרץ ארד - 'נוף יפו'מחיר פתיחה: $800  (₪3,035)

מק"ט: 344605557

e'בית הפרלמנט, לונדון'
פריט מספר: 7'בית הפרלמנט, לונדון'נמכר ב: $12  (₪46)

מק"ט: 322418018

e'דמות הרב'
פריט מספר: 8'דמות הרב'נמכר ב: $11  (₪42)

מק"ט: 412572122

e'האיש בקסדה המוזהבת'
פריט מספר: 9'האיש בקסדה המוזהבת'נמכר ב: $49  (₪186)

מק"ט: 048196451

e'זוג בורסקאים מבוהלים' - ציור גרמני עתיק
פריט מספר: 10'זוג בורסקאים מבוהלים' - ציור גרמני עתיקנמכר ב: $160  (₪607)

מק"ט: 700365299

e'יהודי זקן לומד תורה'
פריט מספר: 11'יהודי זקן לומד תורה'נמכר ב: $31  (₪118)

מק"ט: 709192481

eיהושע בורנפרויד - 'מופשט'
פריט מספר: 12יהושע בורנפרויד - 'מופשט'נמכר ב: $68  (₪258)

מק"ט: 583486819

e'שלושה יהודים'
פריט מספר: 13'שלושה יהודים'נמכר ב: $49  (₪186)

מק"ט: 015672300

eיעקב חייט - 'דמויות'
פריט מספר: 14יעקב חייט - 'דמויות'מחיר פתיחה: $320  (₪1,214)

מק"ט: 870085615

eנתנאל חזן - מיקרוגרפיה בדמות חיים נחמן ביאליק
פריט מספר: 15נתנאל חזן - מיקרוגרפיה בדמות חיים נחמן ביאליקנמכר ב: $93  (₪353)

מק"ט: 336921870

eרפאל חוואולס - 'שלג בוילנה'
פריט מספר: 16רפאל חוואולס - 'שלג בוילנה'מחיר פתיחה: $120  (₪455)

מק"ט: 754635655

eתמונה מקסיקנית ישנה
פריט מספר: 17תמונה מקסיקנית ישנהנמכר ב: $6  (₪23)

מק"ט: 300357997

eרוברט רוזנברג - 'נוף בזריחה'
פריט מספר: 18רוברט רוזנברג - 'נוף בזריחה'מחיר פתיחה: $120  (₪455)

מק"ט: 919720744

eשוורץ אבי - 'משחקים ביפו'
פריט מספר: 19שוורץ אבי - 'משחקים ביפו'מחיר פתיחה: $700  (₪2,656)

מק"ט: 871526874

eצבי תדמור - 'בתים'
פריט מספר: 20צבי תדמור - 'בתים'מחיר פתיחה: $300  (₪1,138)

מק"ט: 171035018

eפרידנסרייך הונדרטוואסר - 'כוכב השמש'
פריט מספר: 21פרידנסרייך הונדרטוואסר - 'כוכב השמש'מחיר פתיחה: $580  (₪2,201)

מק"ט: 855944437

eצבי שור - 'זר פרחים צהובים'
פריט מספר: 22צבי שור - 'זר פרחים צהובים'מחיר פתיחה: $500  (₪1,897)

מק"ט: 676922598

e'שושנים בכד לבן'
פריט מספר: 23'שושנים בכד לבן'נמכר ב: $12  (₪46)

מק"ט: 623755505

eיעקב חייט - 'הכותל המערבי'
פריט מספר: 24יעקב חייט - 'הכותל המערבי'מחיר פתיחה: $175  (₪664)

מק"ט: 894845117

eפנחס ליטבינובסקי - 'דמות'
פריט מספר: 25פנחס ליטבינובסקי - 'דמות'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,794)

מק"ט: 441169045

eFranz Krischke (אוסטרי, 1885-1960) - 'אישה מנגנת על מנדולינה'
פריט מספר: 26Franz Krischke (אוסטרי, 1885-1960) - 'אישה מנגנת על מנדולינה'מחיר פתיחה: $3,000  (₪11,382)

מק"ט: 985333900

eשמואל שלזינגר - 'יודאקה'
פריט מספר: 27שמואל שלזינגר - 'יודאקה'מחיר פתיחה: $2,000  (₪7,588)

מק"ט: 524556470

eפנחס ליטבינובסקי - 'ראש פסל בכחול'
פריט מספר: 28פנחס ליטבינובסקי - 'ראש פסל בכחול'מחיר פתיחה: $960  (₪3,642)

מק"ט: 736758847

eיעקב חייט - 'טבע דומם'
פריט מספר: 29יעקב חייט - 'טבע דומם'מחיר פתיחה: $300  (₪1,138)

מק"ט: 285502640

eיעקב חייט - 'שער בירושלים'
פריט מספר: 30יעקב חייט - 'שער בירושלים'מחיר פתיחה: $240  (₪911)

מק"ט: 398783574

eיעקב חייט - 'רחוב בירושלים'
פריט מספר: 31יעקב חייט - 'רחוב בירושלים'מחיר פתיחה: $240  (₪911)

מק"ט: 772849331

eיעקב חייט - 'שדה חורפי'
פריט מספר: 32יעקב חייט - 'שדה חורפי'מחיר פתיחה: $400  (₪1,518)

מק"ט: 409849480