קטלוג מכירה פומבית מספר 130


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 401 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eיהודה רודן - ספר
פריט מספר: 1יהודה רודן - ספרנמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 303464379

eיהודה רודן - 'רוכלות בשוק'
פריט מספר: 2יהודה רודן - 'רוכלות בשוק'נמכר ב: $62  (₪240)

מק"ט: 649081454

eאריה קפלון - 'דמות יהודי'
פריט מספר: 3אריה קפלון - 'דמות יהודי'נמכר ב: $74  (₪286)

מק"ט: 451014155

e'Surrealism and Beyond in the Israel Museum', קטלוג התערוכה
פריט מספר: 4'Surrealism and Beyond in the Israel Museum', קטלוג התערוכהנמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 129826359

eא.מרגלית - 'בתים במעלה הגבעה'
פריט מספר: 5א.מרגלית - 'בתים במעלה הגבעה'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 751081985

eאריה קפלון - 'הד של בחורה'
פריט מספר: 6אריה קפלון - 'הד של בחורה'נמכר ב: $19  (₪74)

מק"ט: 651239274

eדב אלטמן - לוט של שלושה רישומים (X3)
פריט מספר: 7דב אלטמן - לוט של שלושה רישומים (X3)נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 745455149

eדוד רקיע - שטיחון דקורטיבי על פי
פריט מספר: 8דוד רקיע - שטיחון דקורטיבי על פינמכר ב: $19  (₪74)

מק"ט: 758760559

e'דיוקן גבר'
פריט מספר: 9'דיוקן גבר'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 128158416

e'הכניסה למושב'
פריט מספר: 10'הכניסה למושב'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 075548440

e'חוף ים'
פריט מספר: 11'חוף ים'נמכר ב: $7  (₪27)

מק"ט: 975729471

eלחמן צבי - 'ממורמרת'
פריט מספר: 12לחמן צבי - 'ממורמרת'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 744905227

eדב אלטמן - 'קצין במדים'
פריט מספר: 13דב אלטמן - 'קצין במדים'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 466312078

eHoov' - Hando Mugasto'
פריט מספר: 14Hoov' - Hando Mugasto'נמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 356324134

e'כובע הנזיר'
פריט מספר: 15'כובע הנזיר'נמכר ב: $5  (₪19)

מק"ט: 860168589

e'יער שחור'
פריט מספר: 16'יער שחור'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 370039086

eספר אמנות על יעקב נובוגרודר
פריט מספר: 17ספר אמנות על יעקב נובוגרודרנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 887151499

eספר אמנות על יעקב נובוגרודר
פריט מספר: 18ספר אמנות על יעקב נובוגרודרנמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 603184360

e'פרחים ורודים וסגולים'
פריט מספר: 19'פרחים ורודים וסגולים'נמכר ב: $11  (₪43)

מק"ט: 475657535

e'ראש אישה אפריקאית'
פריט מספר: 20'ראש אישה אפריקאית'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 964001517

eתצריב גרמני עתיק Hans Sachs
פריט מספר: 21תצריב גרמני עתיק Hans Sachsמחיר פתיחה: $200  (₪774)

מק"ט: 190639844

eשרה מושקוביץ - 'עירום נשי'
פריט מספר: 22שרה מושקוביץ - 'עירום נשי'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 021844015

e'שקיעה באגם'
פריט מספר: 23'שקיעה באגם'נמכר ב: $12  (₪46)

מק"ט: 115093760

e'שלוש נשים'
פריט מספר: 24'שלוש נשים'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 728374679

eיגאל גור - 'בדואים'
פריט מספר: 25יגאל גור - 'בדואים'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 621742302

eמשה גת - 'חרדי בפתח בית הכנסת' - הדפס
פריט מספר: 26משה גת - 'חרדי בפתח בית הכנסת' - הדפסנמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 988582102

e'משפחה בנמל'
פריט מספר: 27'משפחה בנמל'נמכר ב: $7  (₪27)

מק"ט: 738503888

e'משפחת הצוענים'
פריט מספר: 28'משפחת הצוענים'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 999624988

e'סבתא יקרה'
פריט מספר: 29'סבתא יקרה'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 108971740

e'ספינת מלחמה'
פריט מספר: 30'ספינת מלחמה'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 395198015

e'סתיו במושב'
פריט מספר: 31'סתיו במושב'נמכר ב: $10  (₪39)

מק"ט: 077671869

e'עץ החיים'
פריט מספר: 32'עץ החיים'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 372763985