קטלוג מכירה פומבית מספר 135


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 103 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eאריה קפלון - 'זוג מוזיקלי'
פריט מספר: 1אריה קפלון - 'זוג מוזיקלי'נמכר ב: $50  (₪193)

מק"ט: 938251895

eנתן פרניק - 'Basket'
פריט מספר: 2נתן פרניק - 'Basket'מחיר פתיחה: $3,500  (₪13,535)

מק"ט: 108989759

eאביב קלר - 'Still Life'
פריט מספר: 3אביב קלר - 'Still Life'נמכר ב: $309  (₪1,195)

מק"ט: 859105348

eאביב קלר - 'חבושים'
פריט מספר: 4אביב קלר - 'חבושים'מחיר פתיחה: $250  (₪967)

מק"ט: 929296819

eאהרון גלעדי - 'אם וילד'
פריט מספר: 5אהרון גלעדי - 'אם וילד'מחיר פתיחה: $150  (₪580)

מק"ט: 384255378

eאורי ניר - 'Sculpture'
פריט מספר: 6אורי ניר - 'Sculpture'מחיר פתיחה: $400  (₪1,547)

מק"ט: 790744589

eאורי ניר - 'מוזיאון תל-אביב'
פריט מספר: 7אורי ניר - 'מוזיאון תל-אביב'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,867)

מק"ט: 721956633

eאורי ניר - 'מופשט'
פריט מספר: 8אורי ניר - 'מופשט'מחיר פתיחה: $450  (₪1,740)

מק"ט: 118842409

eאלחנן הלפרן - 'פורטרט אישה'
פריט מספר: 9אלחנן הלפרן - 'פורטרט אישה'מחיר פתיחה: $200  (₪773)

מק"ט: 265888718

eאריק ונטורה - 'בקיבוץ'
פריט מספר: 10אריק ונטורה - 'בקיבוץ'מחיר פתיחה: $2,000  (₪7,734)

מק"ט: 915358995

eביניש מינינברג - 'זר פרחי חורף'
פריט מספר: 11ביניש מינינברג - 'זר פרחי חורף'מחיר פתיחה: $50  (₪193)

מק"ט: 337149479

eאריה קפלון - 'שבט אחים יחד'
פריט מספר: 12אריה קפלון - 'שבט אחים יחד'נמכר ב: $117  (₪452)

מק"ט: 974890032

eדים יוז - 'Still Life'
פריט מספר: 13דים יוז - 'Still Life'נמכר ב: $559  (₪2,162)

מק"ט: 378666221

eיעל הניג - 'מופשט'
פריט מספר: 14יעל הניג - 'מופשט'מחיר פתיחה: $1,500  (₪5,801)

מק"ט: 645328592

eיעל הניג - 'פרחים'
פריט מספר: 15יעל הניג - 'פרחים'מחיר פתיחה: $3,000  (₪11,601)

מק"ט: 898154542

eיעל הניג - 'פרחים בכחול'
פריט מספר: 16יעל הניג - 'פרחים בכחול'מחיר פתיחה: $3,000  (₪11,601)

מק"ט: 154247848

eירון כהן - 'בירקון'
פריט מספר: 17ירון כהן - 'בירקון'מחיר פתיחה: $250  (₪967)

מק"ט: 635919849

eירון כהן - 'גזעים'
פריט מספר: 18ירון כהן - 'גזעים'מחיר פתיחה: $250  (₪967)

מק"ט: 864623886

eירון כהן - 'ק. ביאליק'
פריט מספר: 19ירון כהן - 'ק. ביאליק'נמכר ב: $321  (₪1,241)

מק"ט: 203324390

eמאיר נטיף - 'בתיה בנדיקט'
פריט מספר: 20מאיר נטיף - 'בתיה בנדיקט'מחיר פתיחה: $2,500  (₪9,668)

מק"ט: 681999223

eמנשה קדישמן - 'זוג כבשים'
פריט מספר: 21מנשה קדישמן - 'זוג כבשים'מחיר פתיחה: $4,000  (₪15,468)

מק"ט: 405607773

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 22מנשה קדישמן - 'ראש כבש'מחיר פתיחה: $3,000  (₪11,601)

מק"ט: 554174637

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 23מנשה קדישמן - 'ראש כבש'מחיר פתיחה: $2,500  (₪9,668)

מק"ט: 233991604

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 24מנשה קדישמן - 'ראש כבש'מחיר פתיחה: $3,500  (₪13,535)

מק"ט: 124369168

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 25מנשה קדישמן - 'ראש כבש'מחיר פתיחה: $2,500  (₪9,668)

מק"ט: 168790357

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 26מנשה קדישמן - 'ראש כבש'מחיר פתיחה: $2,500  (₪9,668)

מק"ט: 393799420

eשמואל טפלר - 'נווה צדק'
פריט מספר: 27שמואל טפלר - 'נווה צדק'נמכר ב: $494  (₪1,910)

מק"ט: 105239671

eאריה קפלון - 'ז'לובט'
פריט מספר: 28אריה קפלון - 'ז'לובט'נמכר ב: $55  (₪213)

מק"ט: 782106289

eרעות נוי דפנה - 'אילון'
פריט מספר: 29רעות נוי דפנה - 'אילון'מחיר פתיחה: $2,000  (₪7,734)

מק"ט: 657179808

eרותי סגל - 'עננים'
פריט מספר: 30רותי סגל - 'עננים'מחיר פתיחה: $1,500  (₪5,801)

מק"ט: 286240763

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 31מנשה קדישמן - 'ראש כבש'נמכר ב: $369  (₪1,427)

מק"ט: 503569874

eרותי סגל - 'נוף העמק'
פריט מספר: 32רותי סגל - 'נוף העמק'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,867)

מק"ט: 103877534