קטלוג מכירה פומבית מספר 153


d c
מציג 15 תוצאות מתוך 15 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
e'אירוטיקה'
פריט מספר: 95'אירוטיקה'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 717758945

eגרטי רובנשטיין - 'ירושלים'
פריט מספר: 151גרטי רובנשטיין - 'ירושלים'נמכר ב: $6  (₪22)

מק"ט: 790174531

e'חסידים בירושלים'
פריט מספר: 156'חסידים בירושלים'נמכר ב: $5  (₪18)

מק"ט: 276316945

eיחזקאל שטריכמן - 'נוף'
פריט מספר: 157יחזקאל שטריכמן - 'נוף'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 843843871

eאבל פן - 'דוד'
פריט מספר: 185אבל פן - 'דוד'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 842551253

eאבל פן - 'כרזות'
פריט מספר: 187אבל פן - 'כרזות'נמכר ב: $37  (₪134)

מק"ט: 948162535

eאבל פן - 'עקידת יצחק'
פריט מספר: 189אבל פן - 'עקידת יצחק'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 388841973

eאבל פן - 'רבקה נושאת כד מים'
פריט מספר: 193אבל פן - 'רבקה נושאת כד מים'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 830311482

eאבל פן - 'רחל ויצחק'
פריט מספר: 194אבל פן - 'רחל ויצחק'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 021929797

eעודד פיינגרש - 'כלבי אשמורת'
פריט מספר: 201עודד פיינגרש - 'כלבי אשמורת'נמכר ב: $11  (₪40)

מק"ט: 584644175

eעודד פיינגרש - 'מכופף הכפיות'
פריט מספר: 202עודד פיינגרש - 'מכופף הכפיות'נמכר ב: $25  (₪91)

מק"ט: 331876088

eעודד פיינגרש - 'קומיקס'
פריט מספר: 203עודד פיינגרש - 'קומיקס'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 523447542

eעודד פיינגרש - 'תשתה חלב,תהיה חזק'
פריט מספר: 204עודד פיינגרש - 'תשתה חלב,תהיה חזק'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 935559165

eעמנואל קיפניס - 'תרנגול'
פריט מספר: 205עמנואל קיפניס - 'תרנגול'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 632782767

e'הכנות לארוחת הערב' - הדפס
פריט מספר: 225'הכנות לארוחת הערב' - הדפסנמכר ב: $4  (₪14)

מק"ט: 191824582