קטלוג מכירה פומבית מספר 160


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 321 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
e"חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים"
פריט מספר: 1"חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים"נמכר ב: $12  (₪42)

מק"ט: 732818981

eא. ורנר  - 'דיוקן'
פריט מספר: 2א. ורנר - 'דיוקן'נמכר ב: $6  (₪21)

מק"ט: 087613206

eאברהם רזניק (Reznick Abraham) - רישום
פריט מספר: 3אברהם רזניק (Reznick Abraham) - רישוםמחיר פתיחה: $15  (₪53)

מק"ט: 883160608

eאהרון פריבר - 'עירום נשי יושבת'
פריט מספר: 4אהרון פריבר - 'עירום נשי יושבת'נמכר ב: $19  (₪67)

מק"ט: 351554193

eאוזיאש הופששטר -'שתי נשים'
פריט מספר: 5אוזיאש הופששטר -'שתי נשים'נמכר ב: $39  (₪138)

מק"ט: 298383615

eאליהו סיגד - 'מסגד ביפו'
פריט מספר: 6אליהו סיגד - 'מסגד ביפו'נמכר ב: $19  (₪67)

מק"ט: 746783657

eגבי ליפשיץ - ' בדרך לכרמל'
פריט מספר: 7גבי ליפשיץ - ' בדרך לכרמל'נמכר ב: $10  (₪35)

מק"ט: 106427025

eדוד משולם - 'יונת השלום'
פריט מספר: 8דוד משולם - 'יונת השלום'נמכר ב: $62  (₪219)

מק"ט: 517750146

eדויד הנדלר - 'איש וכלבו'
פריט מספר: 9דויד הנדלר - 'איש וכלבו'נמכר ב: $49  (₪173)

מק"ט: 755438790

eזהבה פז - 'דמות אישה' - הדפס
פריט מספר: 10זהבה פז - 'דמות אישה' - הדפסמחיר פתיחה: $5  (₪18)

מק"ט: 559516037

eהורוביץ - 'סוריאליזם'
פריט מספר: 11הורוביץ - 'סוריאליזם'נמכר ב: $31  (₪109)

מק"ט: 308630586

eח. תלמוד -'דיוקן זיגפריד מוזס' -
פריט מספר: 12ח. תלמוד -'דיוקן זיגפריד מוזס' -נמכר ב: $4  (₪14)

מק"ט: 376826095

eחנה טברסקי - 'ארטיק'
פריט מספר: 13חנה טברסקי - 'ארטיק'מחיר פתיחה: $20  (₪71)

מק"ט: 908286309

eחנה לרנר - 'גגות עין כרם'
פריט מספר: 14חנה לרנר - 'גגות עין כרם'נמכר ב: $31  (₪109)

מק"ט: 849811879

eל. מור (L.moor) - 'נווה צדק'
פריט מספר: 15ל. מור (L.moor) - 'נווה צדק'נמכר ב: $7  (₪25)

מק"ט: 436854105

e'Aischylos' - ספר גרמני עתיק (1884)
פריט מספר: 16'Aischylos' - ספר גרמני עתיק (1884)נמכר ב: $19  (₪67)

מק"ט: 455407403

eליאו פיין - 'קומפוזיציה A'
פריט מספר: 17ליאו פיין - 'קומפוזיציה A'נמכר ב: $19  (₪67)

מק"ט: 699323238

e'מופשט על רקע חום'
פריט מספר: 18'מופשט על רקע חום'נמכר ב: $49  (₪173)

מק"ט: 101481393

eמנשה דיליאן - 'עציץ פילדנדרום'
פריט מספר: 19מנשה דיליאן - 'עציץ פילדנדרום'נמכר ב: $43  (₪152)

מק"ט: 827415331

eמרדכי אבניאל  -'נוף'
פריט מספר: 20מרדכי אבניאל -'נוף'נמכר ב: $31  (₪109)

מק"ט: 626656485

eפרנץ ברנהיימר - 'נשים במשפחה'
פריט מספר: 21פרנץ ברנהיימר - 'נשים במשפחה'נמכר ב: $78  (₪275)

מק"ט: 581030419

e'צמד נגנים על השדרה'
פריט מספר: 22'צמד נגנים על השדרה'מחיר פתיחה: $5  (₪18)

מק"ט: 987536093

eקובה ליבל - 'דמויות'
פריט מספר: 23קובה ליבל - 'דמויות'נמכר ב: $31  (₪109)

מק"ט: 202595614

eרפאל מוהר - 'מכת בכורות'
פריט מספר: 24רפאל מוהר - 'מכת בכורות'מחיר פתיחה: $10  (₪35)

מק"ט: 996006544

eרות אלבחר - ''העגלון והפרד'
פריט מספר: 25רות אלבחר - ''העגלון והפרד'נמכר ב: $7  (₪25)

מק"ט: 155748059

eרפאל מוהר - 'עיירה'
פריט מספר: 26רפאל מוהר - 'עיירה'נמכר ב: $31  (₪109)

מק"ט: 527295462

eשלמה ואן דן ברג - 'אישה בבורקה שחורה'
פריט מספר: 27שלמה ואן דן ברג - 'אישה בבורקה שחורה'נמכר ב: $12  (₪42)

מק"ט: 037861601

e'שמש בצהרי היום'
פריט מספר: 28'שמש בצהרי היום'נמכר ב: $31  (₪109)

מק"ט: 123291755

e'שני נשרים'
פריט מספר: 29'שני נשרים'מחיר פתיחה: $5  (₪18)

מק"ט: 551870834

eאריה קפלון - 'קיבוצניק'
פריט מספר: 30אריה קפלון - 'קיבוצניק'מחיר פתיחה: $400  (₪1,411)

מק"ט: 839062299

eשעון כיס אמריקאי
פריט מספר: 31שעון כיס אמריקאימחיר פתיחה: $80  (₪282)

מק"ט: 973144780

eלוט מעטפות מבוילות
פריט מספר: 32לוט מעטפות מבוילותנמכר ב: $11  (₪39)

מק"ט: 603290761

הבא 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1