קטלוג מכירה פומבית מספר 167


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 60 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eאברהם פלוקסט - 'יהודים בככר השוק' - תצריב עתיק
פריט מספר: 1אברהם פלוקסט - 'יהודים בככר השוק' - תצריב עתיקנמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 903275424

e'דוכן העיתונים' - ציור ישן
פריט מספר: 4'דוכן העיתונים' - ציור ישןנמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 891457449

eברוך אגדתי - 'זר פרחים באגרטל חרוט'
פריט מספר: 5ברוך אגדתי - 'זר פרחים באגרטל חרוט'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 807376580

eברוך אגדתי - 'זר פרחים ושיבולים בכד מפוספס'
פריט מספר: 6ברוך אגדתי - 'זר פרחים ושיבולים בכד מפוספס'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 526013330

eברוך אגדתי - 'כד פרחים'
פריט מספר: 7ברוך אגדתי - 'כד פרחים'נמכר ב: $31  (₪112)

מק"ט: 106098098

eברוך אגדתי - 'כד פרחים'
פריט מספר: 8ברוך אגדתי - 'כד פרחים'נמכר ב: $31  (₪112)

מק"ט: 124099552

eברוך אגדתי - 'כד פרחים כחול'
פריט מספר: 9ברוך אגדתי - 'כד פרחים כחול'נמכר ב: $31  (₪112)

מק"ט: 407951052

eברוך אגדתי - 'ערוגת פרחים'
פריט מספר: 10ברוך אגדתי - 'ערוגת פרחים'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 578834698

e'דמויות על רקע גורדי שחקים' - ציור ישן
פריט מספר: 12'דמויות על רקע גורדי שחקים' - ציור ישןנמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 572126075

e'דמות יהודי זקן'
פריט מספר: 13'דמות יהודי זקן'נמכר ב: $31  (₪112)

מק"ט: 594121963

eהגר ש - 'אישה תחת עץ'
פריט מספר: 15הגר ש - 'אישה תחת עץ'מחיר פתיחה: $20  (₪72)

מק"ט: 791923690

eהדפס של האמנית הארגנטינאית נלי אלוורז
פריט מספר: 16הדפס של האמנית הארגנטינאית נלי אלוורזנמכר ב: $10  (₪36)

מק"ט: 686862989

eהלינה אולומוצקי - 'ראש אישה'
פריט מספר: 17הלינה אולומוצקי - 'ראש אישה'נמכר ב: $43  (₪156)

מק"ט: 871205626

eהלינה אולומוצקי - 'רב ונער צעיר'
פריט מספר: 18הלינה אולומוצקי - 'רב ונער צעיר'נמכר ב: $25  (₪91)

מק"ט: 003629470

e'התנחלות על הר טרשים קרח'
פריט מספר: 19'התנחלות על הר טרשים קרח'נמכר ב: $9  (₪33)

מק"ט: 379977918

eחיים רוזנטל - 'נוף כינרת'
פריט מספר: 20חיים רוזנטל - 'נוף כינרת'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 633423369

eחנינה נויפלד - 'חלונות' - הדפס
פריט מספר: 24חנינה נויפלד - 'חלונות' - הדפסמחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 853347964

e'טיול ברחוב מושלג' - ציור פולני ישן
פריט מספר: 25'טיול ברחוב מושלג' - ציור פולני ישןמחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 665471351

eיעקב וכסלר - 'דמויות בחיפה'
פריט מספר: 26יעקב וכסלר - 'דמויות בחיפה'מחיר פתיחה: $50  (₪181)

מק"ט: 086506427

eיעקב פינס - 'שני גברים מסתודדים לצד חתול שמסמן טריטוריה'
פריט מספר: 27יעקב פינס - 'שני גברים מסתודדים לצד חתול שמסמן טריטוריה'נמכר ב: $247  (₪895)

מק"ט: 834203347

eמרדכי לבנון - 'שפך הירדן'
פריט מספר: 38מרדכי לבנון - 'שפך הירדן'נמכר ב: $1,234  (₪4,470)

מק"ט: 418413822

eמשה בר עם (ברומברג) - 'נוף גלילי'
פריט מספר: 39משה בר עם (ברומברג) - 'נוף גלילי'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 830186395

e'נוף בתים'
פריט מספר: 40'נוף בתים'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 693220690

e'נוף כינרת'
פריט מספר: 41'נוף כינרת'נמכר ב: $74  (₪268)

מק"ט: 785638242

e'סימטה יפואית' חתום: 'לונשטיין'
פריט מספר: 43'סימטה יפואית' חתום: 'לונשטיין'נמכר ב: $4  (₪14)

מק"ט: 510269902

e'סירות מפרש' - ציור ישן
פריט מספר: 44'סירות מפרש' - ציור ישןנמכר ב: $9  (₪33)

מק"ט: 347043774

e'ערומים בגטו' - ציור ישן
פריט מספר: 46'ערומים בגטו' - ציור ישןנמכר ב: $37  (₪134)

מק"ט: 941118087

eצבי ארמן - 'בתים בפאתי צפת'
פריט מספר: 48צבי ארמן - 'בתים בפאתי צפת'נמכר ב: $31  (₪112)

מק"ט: 206814618

e'שלוש נשים עירומות'
פריט מספר: 52'שלוש נשים עירומות'נמכר ב: $25  (₪91)

מק"ט: 907064598

eשמואל בק - 'נרות מגדלורים' - הדפס
פריט מספר: 53שמואל בק - 'נרות מגדלורים' - הדפסנמכר ב: $25  (₪91)

מק"ט: 258748472

eתמונת 'בטיק' (Batik) סינית
פריט מספר: 56תמונת 'בטיק' (Batik) סיניתנמכר ב: $5  (₪18)

מק"ט: 321207500

eMarcel Frischmann - תצריב עתיק
פריט מספר: 57Marcel Frischmann - תצריב עתיקנמכר ב: $68  (₪246)

מק"ט: 343215240