קטלוג מכירה פומבית מספר 167


d c
מציג 28 תוצאות מתוך 60 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
e'באר שבע'
פריט מספר: 58'באר שבע'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 216642001

e'בית על שפת אגם'
פריט מספר: 59'בית על שפת אגם'נמכר ב: $9  (₪33)

מק"ט: 687484485

eיוסי כהנא - 'דמויות וגורדי שחקים'
פריט מספר: 61יוסי כהנא - 'דמויות וגורדי שחקים'נמכר ב: $4  (₪14)

מק"ט: 678855530

eיוסי כהנא - 'טבע דומם עם בצלים ומפת שולחן לבנה'
פריט מספר: 62יוסי כהנא - 'טבע דומם עם בצלים ומפת שולחן לבנה'מחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 949712668

eלוט של ציור והדפס (X2)
פריט מספר: 63לוט של ציור והדפס (X2)נמכר ב: $5  (₪18)

מק"ט: 996656058

e'נפקנית 1'
פריט מספר: 65'נפקנית 1'נמכר ב: $2  (₪7)

מק"ט: 967986134

e'נפקנית 2'
פריט מספר: 66'נפקנית 2'נמכר ב: $2  (₪7)

מק"ט: 753655849

eרגינה  ליכטר - לירון (Regina Lichter Liron) - 'סירות בונציה'
פריט מספר: 67רגינה ליכטר - לירון (Regina Lichter Liron) - 'סירות בונציה'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 434604676

eתמונה תאילנדית ישנה
פריט מספר: 70תמונה תאילנדית ישנהנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 571267583

eאריה קפלון - 'אישה עם תפוח'
פריט מספר: 83אריה קפלון - 'אישה עם תפוח'מחיר פתיחה: $150  (₪543)

מק"ט: 985845693

eאריה קפלון - 'שלוש דמויות'
פריט מספר: 84אריה קפלון - 'שלוש דמויות'מחיר פתיחה: $150  (₪543)

מק"ט: 642806338

eאריה קפלון - 'אישה חייכנית'
פריט מספר: 85אריה קפלון - 'אישה חייכנית'מחיר פתיחה: $150  (₪543)

מק"ט: 793281205

eז'אק ז'אנו - 'ירושלים במלחמת המפרץ'
פריט מספר: 87ז'אק ז'אנו - 'ירושלים במלחמת המפרץ'מחיר פתיחה: $400  (₪1,449)

מק"ט: 490847943

e'חברות'
פריט מספר: 88'חברות'מחיר פתיחה: $100  (₪362)

מק"ט: 775012467

eאריה קפלון - 'ראש גבר ירוק'
פריט מספר: 103אריה קפלון - 'ראש גבר ירוק'מחיר פתיחה: $130  (₪471)

מק"ט: 838756818

eלאו אלטר - 'דיוקן גבר תימני זקן'
פריט מספר: 104לאו אלטר - 'דיוקן גבר תימני זקן'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 156759682

eלאו אלטר - 'דמות יהודי זקן ברחוב בצפת'
פריט מספר: 105לאו אלטר - 'דמות יהודי זקן ברחוב בצפת'נמכר ב: $43  (₪156)

מק"ט: 339641440

eלאו אלטר - 'דמות יהודי תימני זקן מרים את ידו'
פריט מספר: 106לאו אלטר - 'דמות יהודי תימני זקן מרים את ידו'נמכר ב: $62  (₪225)

מק"ט: 156888050

eלוט של שני ציורים ישנים בנושאים יהודיים (X2)
פריט מספר: 107לוט של שני ציורים ישנים בנושאים יהודיים (X2)נמכר ב: $9  (₪33)

מק"ט: 954326877

e'שני יהודים מעשנים נרגילה'
פריט מספר: 108'שני יהודים מעשנים נרגילה'נמכר ב: $7  (₪25)

מק"ט: 855994031

eלאו אלטר - 'דמות יהודי זקן נשען על מקל הליכה'
פריט מספר: 109לאו אלטר - 'דמות יהודי זקן נשען על מקל הליכה'נמכר ב: $12  (₪43)

מק"ט: 059809626

eלאו אלטר - 'חמישה יהודים לומדים תורה'
פריט מספר: 110לאו אלטר - 'חמישה יהודים לומדים תורה'נמכר ב: $37  (₪134)

מק"ט: 987290824

eלאו אלטר - 'דמות יהודי מניח ראשו על מקל הליכה'
פריט מספר: 111לאו אלטר - 'דמות יהודי מניח ראשו על מקל הליכה'נמכר ב: $2  (₪7)

מק"ט: 323767317

eלאו אלטר - 'יהודים בצפת'
פריט מספר: 112לאו אלטר - 'יהודים בצפת'נמכר ב: $25  (₪91)

מק"ט: 762381742

eלאו אלטר - 'יהודים על גבעה בצפת'
פריט מספר: 113לאו אלטר - 'יהודים על גבעה בצפת'נמכר ב: $19  (₪69)

מק"ט: 947302664

eלאו אלטר - 'שלושה חסידים רוקדים'
פריט מספר: 114לאו אלטר - 'שלושה חסידים רוקדים'נמכר ב: $9  (₪33)

מק"ט: 503736891

eלאו אלטר - 'יהודים לומדים תורה ובקבוקי יין'
פריט מספר: 115לאו אלטר - 'יהודים לומדים תורה ובקבוקי יין'נמכר ב: $37  (₪134)

מק"ט: 047579651

e'רחוב מושלג'
פריט מספר: 116'רחוב מושלג'מחיר פתיחה: $35  (₪127)

מק"ט: 424035760