קטלוג מכירה פומבית מספר 173


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 98 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
e'אייל קורא'
פריט מספר: 1'אייל קורא'נמכר ב: $150  (₪527)

מק"ט: 634139113

e'אישה במרכבה רתומה לשני אריות'
פריט מספר: 2'אישה במרכבה רתומה לשני אריות'נמכר ב: $300  (₪1,055)

מק"ט: 902642649

e'אישה וגבר עם מקל הליכה מוקפים מלאכים'
פריט מספר: 3'אישה וגבר עם מקל הליכה מוקפים מלאכים'נמכר ב: $450  (₪1,582)

מק"ט: 640200239

e'אישה זקנה מחממת ידיה ולצידה חתול'
פריט מספר: 4'אישה זקנה מחממת ידיה ולצידה חתול'נמכר ב: $400  (₪1,406)

מק"ט: 176481664

e'אפלטון'
פריט מספר: 5'אפלטון'נמכר ב: $130  (₪457)

מק"ט: 845606720

e'אצילים בגן תחת פסל'
פריט מספר: 6'אצילים בגן תחת פסל'נמכר ב: $300  (₪1,055)

מק"ט: 421442443

e'אצילים וגמד'
פריט מספר: 7'אצילים וגמד'נמכר ב: $500  (₪1,758)

מק"ט: 315042916

e'ארבעה גברים, כיסא וכלב'
פריט מספר: 8'ארבעה גברים, כיסא וכלב'נמכר ב: $280  (₪984)

מק"ט: 635808137

e'אריה רובץ'
פריט מספר: 9'אריה רובץ'נמכר ב: $200  (₪703)

מק"ט: 912809524

e'בד'
פריט מספר: 10'בד'נמכר ב: $70  (₪246)

מק"ט: 659010271

e'בדים'
פריט מספר: 11'בדים'נמכר ב: $150  (₪527)

מק"ט: 162333535

e'בנאים'
פריט מספר: 12'בנאים'נמכר ב: $300  (₪1,055)

מק"ט: 221093734

e'גבר יורד בגרם מדרגות'
פריט מספר: 13'גבר יורד בגרם מדרגות'נמכר ב: $100  (₪352)

מק"ט: 055866306

e'גבר מטייל עם שלושה כלבים'
פריט מספר: 14'גבר מטייל עם שלושה כלבים'נמכר ב: $50  (₪176)

מק"ט: 304498745

e'גבר נואם לגברים סביב שולחן'
פריט מספר: 15'גבר נואם לגברים סביב שולחן'נמכר ב: $150  (₪527)

מק"ט: 267538457

e'גבר תומך בקשת אבן'
פריט מספר: 16'גבר תומך בקשת אבן'נמכר ב: $150  (₪527)

מק"ט: 534582167

e'דמויות בין עצים'
פריט מספר: 17'דמויות בין עצים'נמכר ב: $300  (₪1,055)

מק"ט: 200566414

e'דמויות מתחת מגן ומלאך שתוקע בחצוצרה'
פריט מספר: 18'דמויות מתחת מגן ומלאך שתוקע בחצוצרה'נמכר ב: $100  (₪352)

מק"ט: 179657574

e'דמויות סביב שולחן'
פריט מספר: 19'דמויות סביב שולחן'נמכר ב: $300  (₪1,055)

מק"ט: 328782552

e'דמות אוחזת קערה'
פריט מספר: 20'דמות אוחזת קערה'נמכר ב: $400  (₪1,406)

מק"ט: 303594907

e'דמות אציל בשריון'
פריט מספר: 21'דמות אציל בשריון'נמכר ב: $360  (₪1,265)

מק"ט: 237570246

e'דמות גבר בשכמיה'
פריט מספר: 22'דמות גבר בשכמיה'נמכר ב: $30  (₪105)

מק"ט: 378258128

e'דמות גבר ערום'
פריט מספר: 23'דמות גבר ערום'נמכר ב: $280  (₪984)

מק"ט: 833311504

e'דמות קדושה נוצרית'
פריט מספר: 24'דמות קדושה נוצרית'נמכר ב: $350  (₪1,230)

מק"ט: 858675581

e'דמות קרדינל'
פריט מספר: 25'דמות קרדינל'נמכר ב: $400  (₪1,406)

מק"ט: 919794290

e'הוצאה להורג'
פריט מספר: 26'הוצאה להורג'נמכר ב: $100  (₪352)

מק"ט: 683862054

e'הלגיון הרומי'
פריט מספר: 27'הלגיון הרומי'נמכר ב: $350  (₪1,230)

מק"ט: 705112902

e'המדונה מוקפת מלאכים על ענן'
פריט מספר: 28'המדונה מוקפת מלאכים על ענן'נמכר ב: $330  (₪1,160)

מק"ט: 726287652

e'הקינה על ישו'
פריט מספר: 29'הקינה על ישו'נמכר ב: $400  (₪1,406)

מק"ט: 264732231

e'הריסות בניין עם עמודים'
פריט מספר: 30'הריסות בניין עם עמודים'נמכר ב: $130  (₪457)

מק"ט: 796590492

e'ונוס והרמס'
פריט מספר: 31'ונוס והרמס'נמכר ב: $450  (₪1,582)

מק"ט: 213086633

e'ונוס נוטלת את קשתו של קופידון'
פריט מספר: 32'ונוס נוטלת את קשתו של קופידון'נמכר ב: $130  (₪457)

מק"ט: 735315524