קטלוג מכירה פומבית מספר 85


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 363 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eדוד הנדלר - 'נוף חלון'
פריט מספר: 1דוד הנדלר - 'נוף חלון'מחיר פתיחה: $90  (₪351)

מק"ט: 192926633

eנורית גרנות - 'אגרטל פרחים'
פריט מספר: 2נורית גרנות - 'אגרטל פרחים'מחיר פתיחה: $500  (₪1,951)

מק"ט: 494688620

eנורית גרנות - 'נוף'
פריט מספר: 3נורית גרנות - 'נוף'מחיר פתיחה: $300  (₪1,170)

מק"ט: 135366728

eנורית גרנות - 'נוף 2'
פריט מספר: 4נורית גרנות - 'נוף 2'מחיר פתיחה: $320  (₪1,248)

מק"ט: 803040846

eנורית גרנות - 'נוף 3'
פריט מספר: 5נורית גרנות - 'נוף 3'מחיר פתיחה: $290  (₪1,131)

מק"ט: 042029797

eנורית גרנות - 'שולחן פרחים'
פריט מספר: 6נורית גרנות - 'שולחן פרחים'מחיר פתיחה: $350  (₪1,365)

מק"ט: 864966319

eמלוינה קפלן - 'טבע דומם'
פריט מספר: 7מלוינה קפלן - 'טבע דומם'נמכר ב: $68  (₪265)

מק"ט: 378622403

eפאולה מאוטנר - 'אישה'
פריט מספר: 8פאולה מאוטנר - 'אישה'נמכר ב: $12  (₪47)

מק"ט: 802693039

eנוף צמחיה על גבעת טרשים'
פריט מספר: 9נוף צמחיה על גבעת טרשים'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 981354452

eאבי בלאיש - 'יער'
פריט מספר: 10אבי בלאיש - 'יער'מחיר פתיחה: $1,900  (₪7,412)

מק"ט: 206469497

eאבי בלאיש - 'פרחים'
פריט מספר: 11אבי בלאיש - 'פרחים'מחיר פתיחה: $1,900  (₪7,412)

מק"ט: 599773414

eאבי שוורץ - 'המולה'
פריט מספר: 12אבי שוורץ - 'המולה'נמכר ב: $679  (₪2,649)

מק"ט: 143771111

eאנה חודורוקובסקי - 'אגרטל'
פריט מספר: 13אנה חודורוקובסקי - 'אגרטל'נמכר ב: $31  (₪121)

מק"ט: 544874897

eאנה חודורוקובסקי - 'אגרטל וחלון'
פריט מספר: 14אנה חודורוקובסקי - 'אגרטל וחלון'נמכר ב: $19  (₪74)

מק"ט: 477022270

eאנה חודורוקובסקי - 'בית ביישוב'
פריט מספר: 15אנה חודורוקובסקי - 'בית ביישוב'נמכר ב: $9  (₪35)

מק"ט: 814062790

eדוד הנדלר - 'רחוב'
פריט מספר: 16דוד הנדלר - 'רחוב'נמכר ב: $62  (₪242)

מק"ט: 755763508

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 17הדפס ממוסגרנמכר ב: $5  (₪20)

מק"ט: 679097979

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 18הדפס ממוסגרנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 882266112

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 19הדפס ממוסגרמחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 236395284

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 20הדפס ממוסגרנמכר ב: $5  (₪20)

מק"ט: 321671602

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 21הדפס ממוסגרמחיר פתיחה: $1  (₪4)

מק"ט: 819486979

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 22הדפס ממוסגרנמכר ב: $12  (₪47)

מק"ט: 297007567

eהדפס ממוסגר על פי אונורה דומיה (Daumier Honore)
פריט מספר: 23הדפס ממוסגר על פי אונורה דומיה (Daumier Honore)נמכר ב: $12  (₪47)

מק"ט: 975335065

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 24הדפס ממוסגרנמכר ב: $7  (₪27)

מק"ט: 603039403

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 25הדפס ממוסגרנמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 957291479

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 26הדפס ממוסגרנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 505017550

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 27הדפס ממוסגרנמכר ב: $7  (₪27)

מק"ט: 283125076

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 28הדפס ממוסגרנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 004401046

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 29הדפס ממוסגרנמכר ב: $12  (₪47)

מק"ט: 858130468

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 30הדפס ממוסגרנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 176656827

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 31הדפס ממוסגרנמכר ב: $5  (₪20)

מק"ט: 849815968

eהדפס ממוסגר
פריט מספר: 32הדפס ממוסגרנמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 807306256