קטלוג מכירה פומבית מספר 90


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 278 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eיעקב חייט - 'ירושלים'
פריט מספר: 1יעקב חייט - 'ירושלים'מחיר פתיחה: $850  (₪3,207)

מק"ט: 179372679

eאברהם מלניקוב - 'נוף'
פריט מספר: 2אברהם מלניקוב - 'נוף'מחיר פתיחה: $120  (₪453)

מק"ט: 645294630

eאברהם מלניקוב - 'נוף עם גדר אדומה'
פריט מספר: 3אברהם מלניקוב - 'נוף עם גדר אדומה'מחיר פתיחה: $150  (₪566)

מק"ט: 119949298

e'דמויות תחת קשת'
פריט מספר: 4'דמויות תחת קשת'נמכר ב: $62  (₪234)

מק"ט: 284367713

eיגאל תומרקין - 'גרניט 4'
פריט מספר: 5יגאל תומרקין - 'גרניט 4'מחיר פתיחה: $1,400  (₪5,282)

מק"ט: 735284108

eיגאל תומרקין - ללא כותרת
פריט מספר: 6יגאל תומרקין - ללא כותרתמחיר פתיחה: $2,000  (₪7,546)

מק"ט: 280699823

eיוסי סידי - 'פנים'
פריט מספר: 7יוסי סידי - 'פנים'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 639295235

e'ילד ואגרטל פרחים'
פריט מספר: 8'ילד ואגרטל פרחים'נמכר ב: $37  (₪140)

מק"ט: 892516490

eישראל פלדי - 'נוף צפת'
פריט מספר: 9ישראל פלדי - 'נוף צפת'מחיר פתיחה: $1,200  (₪4,528)

מק"ט: 148036366

e'ליצן'
פריט מספר: 10'ליצן'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 736557172

eמיכאל גרוס - 'מופשט בחום'
פריט מספר: 11מיכאל גרוס - 'מופשט בחום'מחיר פתיחה: $1,700  (₪6,414)

מק"ט: 943941505

eמנשה קדישמן - 'זוג כבשים'
פריט מספר: 12מנשה קדישמן - 'זוג כבשים'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,773)

מק"ט: 044562560

eעובדיה אלקרא - 'אביר'
פריט מספר: 13עובדיה אלקרא - 'אביר'מחיר פתיחה: $1,800  (₪6,791)

מק"ט: 002915686

eמריק לכנר - 'היער השחור'
פריט מספר: 14מריק לכנר - 'היער השחור'נמכר ב: $780  (₪2,943)

מק"ט: 474420032

e'פורטרט מנחם בגין'
פריט מספר: 15'פורטרט מנחם בגין'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 016360710

e'אגרטל פרחים'
פריט מספר: 16'אגרטל פרחים'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 783839560

e'אישה'
פריט מספר: 17'אישה'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 642475610

e'אם וילד'
פריט מספר: 18'אם וילד'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 146068515

e'דמות ברחוב'
פריט מספר: 19'דמות ברחוב'נמכר ב: $6  (₪23)

מק"ט: 080830781

e'המכשפה והצוללת'
פריט מספר: 20'המכשפה והצוללת'נמכר ב: $1  (₪4)

מק"ט: 312776252

e'ילדה עם סל'
פריט מספר: 21'ילדה עם סל'נמכר ב: $4  (₪15)

מק"ט: 218475097

e'ירושלים - העיר העתיקה'
פריט מספר: 22'ירושלים - העיר העתיקה'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 738126441

e'ירושלים', קולאז' על לוח עץ
פריט מספר: 23'ירושלים', קולאז' על לוח עץנמכר ב: $6  (₪23)

מק"ט: 279337430

eמוטי שובל - 'במאהל'
פריט מספר: 24מוטי שובל - 'במאהל'נמכר ב: $2  (₪8)

מק"ט: 818077964

e'נגן צ'לו'
פריט מספר: 25'נגן צ'לו'נמכר ב: $12  (₪45)

מק"ט: 293214159

e'רחוב בכפר'
פריט מספר: 26'רחוב בכפר'נמכר ב: $7  (₪26)

מק"ט: 896075835

e'ריקוד אינדיאני'
פריט מספר: 27'ריקוד אינדיאני'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 234196252

eזאב קון - 'שלישיית בתים סוריאליסטים'
פריט מספר: 28זאב קון - 'שלישיית בתים סוריאליסטים'מחיר פתיחה: $400  (₪1,509)

מק"ט: 789654461

eיוסל ברגנר - 'כלייזמרים'
פריט מספר: 29יוסל ברגנר - 'כלייזמרים'מחיר פתיחה: $60  (₪226)

מק"ט: 814420142

eמרסל ינקו - 'המנהרה'
פריט מספר: 30מרסל ינקו - 'המנהרה'מחיר פתיחה: $2,200  (₪8,301)

מק"ט: 746886931

eמשה צ'אוסקי - 'נגנים בפארק'
פריט מספר: 31משה צ'אוסקי - 'נגנים בפארק'מחיר פתיחה: $550  (₪2,075)

מק"ט: 645965531

eנורית גרנות - 'כד פרחים'
פריט מספר: 32נורית גרנות - 'כד פרחים'מחיר פתיחה: $290  (₪1,094)

מק"ט: 705608420

הבא 9 8 7 6 5 4 3 2 1