קטלוג מכירה פומבית מספר 92


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 296 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eChristo - 'בניין הרייכסטאג'
פריט מספר: 1Christo - 'בניין הרייכסטאג'מחיר פתיחה: $250  (₪941)

מק"ט: 952252642

eChristo - 'המטריות'
פריט מספר: 2Christo - 'המטריות'מחיר פתיחה: $300  (₪1,129)

מק"ט: 898196217

eאלכסנדר קנצ'יק - 'התופר'
פריט מספר: 3אלכסנדר קנצ'יק - 'התופר'נמכר ב: $555  (₪2,088)

מק"ט: 553256868

eאלכסנדר קנצ'יק - 'קצביה'
פריט מספר: 4אלכסנדר קנצ'יק - 'קצביה'מחיר פתיחה: $600  (₪2,258)

מק"ט: 210732095

eאתי לב - 'מופשט'
פריט מספר: 5אתי לב - 'מופשט'מחיר פתיחה: $350  (₪1,317)

מק"ט: 548645801

eברכה בנימיני - 'עיירה מופשט'
פריט מספר: 6ברכה בנימיני - 'עיירה מופשט'מחיר פתיחה: $70  (₪263)

מק"ט: 845943717

eגלינה דטלוף - 'פרחים צהובים'
פריט מספר: 7גלינה דטלוף - 'פרחים צהובים'מחיר פתיחה: $100  (₪376)

מק"ט: 897594907

eדים יוז - 'מבטחים'
פריט מספר: 8דים יוז - 'מבטחים'מחיר פתיחה: $380  (₪1,430)

מק"ט: 701240210

eויקטור וסרלי - 'תפיסה מרחבית'
פריט מספר: 9ויקטור וסרלי - 'תפיסה מרחבית'מחיר פתיחה: $650  (₪2,446)

מק"ט: 385011105

eיגאל תומרקין - 'Schall in Jerusalem'
פריט מספר: 10יגאל תומרקין - 'Schall in Jerusalem'מחיר פתיחה: $330  (₪1,242)

מק"ט: 458661676

eיגאל תומרקין - ''כתר וטורבן'
פריט מספר: 11יגאל תומרקין - ''כתר וטורבן'מחיר פתיחה: $2,400  (₪9,031)

מק"ט: 757216224

eיגאל תומרקין - 'תכנית המשחק'
פריט מספר: 12יגאל תומרקין - 'תכנית המשחק'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,763)

מק"ט: 270031706

eChristo - 'המטריות'
פריט מספר: 13Christo - 'המטריות'מחיר פתיחה: $300  (₪1,129)

מק"ט: 616543966

eיוסף קוסונוגי - 'מפרשיות ברוח'
פריט מספר: 14יוסף קוסונוגי - 'מפרשיות ברוח'מחיר פתיחה: $120  (₪452)

מק"ט: 858548929

eאברהם אופק - 'בתים ועץ'
פריט מספר: 15אברהם אופק - 'בתים ועץ'מחיר פתיחה: $1,000  (₪3,763)

מק"ט: 718381085

eיוסף קוסונוגי - 'עלמות רוחצות'
פריט מספר: 16יוסף קוסונוגי - 'עלמות רוחצות'מחיר פתיחה: $120  (₪452)

מק"ט: 867822938

eיוסף קוסונוגי - 'פורטרט אישה'
פריט מספר: 17יוסף קוסונוגי - 'פורטרט אישה'מחיר פתיחה: $150  (₪564)

מק"ט: 884082595

eיחזקאל שטרייכמן - 'דיוקן גבר'
פריט מספר: 18יחזקאל שטרייכמן - 'דיוקן גבר'מחיר פתיחה: $850  (₪3,199)

מק"ט: 814742032

eאירית קלכמן - 'נשים יושבות'
פריט מספר: 19אירית קלכמן - 'נשים יושבות'נמכר ב: $123  (₪463)

מק"ט: 674579821

eיעקב גילדור - 'דמות מכונפת'
פריט מספר: 20יעקב גילדור - 'דמות מכונפת'נמכר ב: $234  (₪881)

מק"ט: 271364976

eיעקב חייט - 'העיר העתיקה בירושלים'
פריט מספר: 21יעקב חייט - 'העיר העתיקה בירושלים'מחיר פתיחה: $300  (₪1,129)

מק"ט: 397143393

eדוד משולם - 'תפוח'
פריט מספר: 22דוד משולם - 'תפוח'מחיר פתיחה: $80  (₪301)

מק"ט: 511341932

eMichel Wolman - פסל עשוי מגזרת ברזל
פריט מספר: 23Michel Wolman - פסל עשוי מגזרת ברזלמחיר פתיחה: $750  (₪2,822)

מק"ט: 608191718

eדוד ריב - 'טייס קרב'
פריט מספר: 24דוד ריב - 'טייס קרב'מחיר פתיחה: $1,300  (₪4,892)

מק"ט: 387356349

eאברהם נתון - 'מופשט גיאומטרי'
פריט מספר: 25אברהם נתון - 'מופשט גיאומטרי'מחיר פתיחה: $200  (₪753)

מק"ט: 713244666

eדייויד ריב - 'עציצים'
פריט מספר: 26דייויד ריב - 'עציצים'מחיר פתיחה: $2,800  (₪10,536)

מק"ט: 671839231

eאורי ליפשיץ - 'תפילה'
פריט מספר: 27אורי ליפשיץ - 'תפילה'מחיר פתיחה: $3,000  (₪11,289)

מק"ט: 607441784

eהדי קון - 'שדה צבעוני'
פריט מספר: 28הדי קון - 'שדה צבעוני'נמכר ב: $136  (₪512)

מק"ט: 771213985

eאלברט גולדמן - 'מלאכים'
פריט מספר: 29אלברט גולדמן - 'מלאכים'מחיר פתיחה: $440  (₪1,656)

מק"ט: 394946123

eהדי קון - 'שער הגן'
פריט מספר: 30הדי קון - 'שער הגן'מחיר פתיחה: $110  (₪414)

מק"ט: 138022426

eדוד הנדלר - 'עצים'
פריט מספר: 31דוד הנדלר - 'עצים'מחיר פתיחה: $300  (₪1,129)

מק"ט: 049856723

eזאב קון - 'בית נטוש'
פריט מספר: 32זאב קון - 'בית נטוש'מחיר פתיחה: $450  (₪1,693)

מק"ט: 791591397

הבא 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1