קטלוג מכירה פומבית מספר 94


d c
מציג 32 תוצאות מתוך 337 התמונות שלהלן עשויות להיות חתוכות. לחץ על פריט כדי לראות את התמונה כולה ופרטים נוספים. * מחירי המכירה באדום כוללים עמלת קונה ומע"מ
eאלברט גולדמן - 'נטילת ידיים'
פריט מספר: 1אלברט גולדמן - 'נטילת ידיים'נמכר ב: $900  (₪3,401)

מק"ט: 212568800

eבן אברם אדוארד - 'חתונה יהודית'
פריט מספר: 2בן אברם אדוארד - 'חתונה יהודית'נמכר ב: $1,851  (₪6,995)

מק"ט: 089868703

eיצחק מימון - 'נשים בבית קפה'
פריט מספר: 3יצחק מימון - 'נשים בבית קפה'נמכר ב: $1,000  (₪3,779)

מק"ט: 555502302

eיצחק מימון - 'נשים בבית קפה'
פריט מספר: 4יצחק מימון - 'נשים בבית קפה'נמכר ב: $900  (₪3,401)

מק"ט: 259104269

eמורדכי לבנון - 'שביל בעמק'
פריט מספר: 5מורדכי לבנון - 'שביל בעמק'נמכר ב: $2,000  (₪7,558)

מק"ט: 479155282

eסורקין איליה - 'צפת'
פריט מספר: 6סורקין איליה - 'צפת'מחיר פתיחה: $400  (₪1,512)

מק"ט: 870190754

eמנשה קדישמן - 'ראש כבש'
פריט מספר: 7מנשה קדישמן - 'ראש כבש'מחיר פתיחה: $1,500  (₪5,669)

מק"ט: 131742401

eעובדיה אלקרא - 'מסדרת הבולים'
פריט מספר: 8עובדיה אלקרא - 'מסדרת הבולים'נמכר ב: $850  (₪3,212)

מק"ט: 882351560

eשלמה אלטר - 'נשים בפארק'
פריט מספר: 9שלמה אלטר - 'נשים בפארק'נמכר ב: $200  (₪756)

מק"ט: 818261463

eשלמה אלטר - 'נשים מטיילות ליד האגם'
פריט מספר: 10שלמה אלטר - 'נשים מטיילות ליד האגם'נמכר ב: $200  (₪756)

מק"ט: 841180036

eאביבה אורי - 'מופשט'
פריט מספר: 11אביבה אורי - 'מופשט'מחיר פתיחה: $1,360  (₪5,139)

מק"ט: 691569743

eאביגדור סטימצקי - 'דמות יושבת'
פריט מספר: 12אביגדור סטימצקי - 'דמות יושבת'מחיר פתיחה: $105  (₪397)

מק"ט: 833979997

eאביגיל יורש - 'חתונה כפולה'
פריט מספר: 13אביגיל יורש - 'חתונה כפולה'נמכר ב: $56  (₪212)

מק"ט: 347110469

eאבינועם קוסובסקי - 'נשים עירומות'
פריט מספר: 14אבינועם קוסובסקי - 'נשים עירומות'מחיר פתיחה: $50  (₪189)

מק"ט: 185293896

eאבל פן - 'משפחה'
פריט מספר: 15אבל פן - 'משפחה'נמכר ב: $25  (₪94)

מק"ט: 961987743

eאברהם נתון - 'זוג וכלב'
פריט מספר: 16אברהם נתון - 'זוג וכלב'מחיר פתיחה: $240  (₪907)

מק"ט: 595578611

eאברהם נתון - 'נערה בשמלה אדומה'
פריט מספר: 17אברהם נתון - 'נערה בשמלה אדומה'נמכר ב: $395  (₪1,493)

מק"ט: 701090350

eאברהם קרול - 'פנס רחוב'
פריט מספר: 18אברהם קרול - 'פנס רחוב'נמכר ב: $56  (₪212)

מק"ט: 219970663

e'אגם הררי'
פריט מספר: 19'אגם הררי'נמכר ב: $19  (₪72)

מק"ט: 044910950

e'אגרטל'
פריט מספר: 20'אגרטל'נמכר ב: $62  (₪234)

מק"ט: 100897195

e'אגרטל וציפור'
פריט מספר: 21'אגרטל וציפור'מחיר פתיחה: $35  (₪132)

מק"ט: 908838518

e'אגרטל חמניות'
פריט מספר: 22'אגרטל חמניות'נמכר ב: $31  (₪117)

מק"ט: 837947290

e'אגרטל פרחים'
פריט מספר: 23'אגרטל פרחים'נמכר ב: $56  (₪212)

מק"ט: 668017560

eאדווין סלומון - 'פלמינגו'
פריט מספר: 24אדווין סלומון - 'פלמינגו'מחיר פתיחה: $25  (₪94)

מק"ט: 626919210

eאדריאנה נווה - 'שתי דמויות על רקע מגדלים'
פריט מספר: 25אדריאנה נווה - 'שתי דמויות על רקע מגדלים'מחיר פתיחה: $215  (₪812)

מק"ט: 893397856

eאהרון גלעדי - 'שתי נשים'
פריט מספר: 26אהרון גלעדי - 'שתי נשים'מחיר פתיחה: $30  (₪113)

מק"ט: 937310262

eאורי ליפשיץ - 'פיל'
פריט מספר: 27אורי ליפשיץ - 'פיל'נמכר ב: $99  (₪374)

מק"ט: 307123161

eאיצו  רימר - 'דמויות'
פריט מספר: 28איצו רימר - 'דמויות'מחיר פתיחה: $600  (₪2,267)

מק"ט: 887560143

eאיצ'ו רימר - 'אלמגור'
פריט מספר: 29איצ'ו רימר - 'אלמגור'מחיר פתיחה: $465  (₪1,757)

מק"ט: 709441985

eאיצ'ו רימר - 'ציפור נחה'
פריט מספר: 30איצ'ו רימר - 'ציפור נחה'מחיר פתיחה: $50  (₪189)

מק"ט: 579664025

eאיצ'ו רימר - 'תענכים'
פריט מספר: 31איצ'ו רימר - 'תענכים'מחיר פתיחה: $240  (₪907)

מק"ט: 882942413

eאירית קלכמן - 'אהבה'
פריט מספר: 32אירית קלכמן - 'אהבה'מחיר פתיחה: $135  (₪510)

מק"ט: 888213973

הבא 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1